Các Lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


STT


TÊN LỄ HỘI


LOẠI HÌNH

THỜI GIAN

(Âm lịch)


ĐỊA ĐIỂM

1

Lễ hội Mường Động

Lễ hội truyền thống

 Ngày 8 tháng giêng

Xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi

2 Lễ hội Mường Bi (Khai hạ) Lễ hội truyền thống Ngày 8 tháng giêng Xã Phong Phú, huyện Tân Lạc

3

Lễ hội Đánh cá Lỗ Sơn

Lễ hội truyền thống

Tháng 3 âm lịch hàng năm

 Xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc

4

Lễ hội Chùa Kè

Lễ hội truyền thống

Ngày 16/2 âm lịch hàng năm

 Xóm Kè, xã Phú Vinh, huyện Tân Lạc

5

Lễ hội Mường Thàng

Lễ hội truyền thống

 Ngày 6-7 tháng giêng

Xã Dũng Phong, huyện Cao Phong

6

Lễ hội Cam Cao Phong

Lễ hội ngành nghề

Tháng 10, 11 hàng năm

 TT Cao Phong, huyện Cao Phong

7

Lễ hội Xên Mường

Lễ hội truyền thống

 Ngày 10 tháng giêng

Xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu

8

Lễ hội Gầu Tào

Lễ hội truyền thống

 Ngày 6 tháng giêng

Xã Hang Kia, xã Pà Cò huyện Mai Châu

9

Lễ hội Chùa Tiên

Lễ hội truyền thống

 Ngày 4 tháng giêng

Xã Phú Lão, huyện Lạc Thủy

10

Lễ hội Làng Vai

Lễ hội truyền thống

 Từ 11 đến 13 tháng 11

 Xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy

11

Lễ hội Đền Rem

Lễ hội truyền thống

Ngày 10 tháng giêng

 Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy

12

Lễ hội  Đình Niếng

Lễ hội truyền thống

Ngày 13 đến 14 tháng giêng

 Xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy

13

Lễ hội  Đình Làng Chùa

Lễ hội truyền thống

 Ngày 5 tháng giêng

 Xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy

14

Lễ hội Đình Làng Đồi

Lễ hội truyền thống

 Ngày 16 đến 18 tháng 11

 Xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy

15

Lễ hội Đình Vôi

Lễ hội truyền thống

Ngày 5 đến 7 tháng giêng

 Xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy

16

Lễ hội Đình, Đền Vai

Lễ hội truyền thống

Ngày 11 đến 12 tháng 11

Xã Thanh Nông, huyện Lạc Thủy

17

Lễ hội Đền Niệm

Lễ hội truyền thống

 Ngày 5 tháng giêng

Xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy

18

Lễ hội Cơm Đe

Lễ hội truyền thống

Ngày 26 tháng 10

 Xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy

19

Lễ hội Chùa Hang

Lễ hội truyền thống

 Ngày 15 tháng giêng

 Xã Yên Trị, huyện Yên Thủy

20

Lễ hội Đình Rậm

Lễ hội truyền thống

 Ngày 6 đến  8 tháng giêng

 Xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy

21

Lễ hội đình Phù Vệ

Lễ hội truyền thống

 Ngày 14 đến 16 tháng giêng

 Xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy

22

Lễ Hội Đình Trung

Lễ hội truyền thống

 Ngày 13 tháng giêng

Xã Yên Trị, huyện Yên Thủy

23

Lễ Hội Đình Xàm

Lễ hội truyền thống

 Ngày 6 đến 8 tháng giêng

 Xã Phú Lai, huyện Yên Thủy

24

Lễ hội Đình Thượng

Lễ hội truyền thống

 Ngày 5 đến 7 tháng giêng

 Xã Yên Trị, huyện Yên Thủy

25

Lễ hội  Đình và Miếu Bá Lam

Lễ hội truyền thống

Ngày 14 đến 16 tháng giêng

 Xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn

26

Lễ Hội Đền Và Miếu Trung Báo

Lễ hội truyền thống

Ngày 8 tháng giêng

 Xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn

27

Lễ hội Đình Đồng Xương

Lễ hội truyền thống

Ngày 7 đến 9 tháng giêng

Xã Thành Lập, huyện Lương Sơn

28

Lễ hội Tứ Đền

Lễ hội truyền thống

 Ngày 6 tháng giêng

Xã Long Sơn, huyện Lương Sơn

29

Lễ hội Đình Cổi

Lễ hội truyền thống

 Ngày  8 tháng giêng

Xã Bình Chân, huyện Lạc Sơn

30

Lễ hội Đu Vôi

Lễ hội truyền thống

 Ngày  8 tháng giêng

 Xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn

31

Lễ hội Đền Thượng

Lễ hội truyền thống

Từ  29 tháng 3 đến 1 tháng 4

 TT Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

32

Lễ hội  Đền Cây Đa

Lễ hội truyền thống

 Ngày 8 tháng giêng

TT Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

33

Lễ hội  Đình Cả

Lễ hội truyền thống

 Từ 8 đến 9 tháng giêng

 Xã  Yên Mông, TP Hòa Bình

34

Lễ hội đình Mường Trại

Lễ hội truyền thống

 Ngày  8 tháng giêng

 Phường Thái Bình, TP Hòa Bình

35

Lễ hội Đình Và đền Thịnh Lang

Lễ hội truyền thống

 Ngày 8 tháng giêng

Phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình

36

Lễ hội Đền Ba Cô Tiên - Động Thăng

Lễ hội truyền thống

 Ngày 8 tháng giêng

Xã Hòa Bình, TP Hòa Bình

37

Lễ hội Đình Ngòi

Lễ hội truyền thống

 Ngày 8 tháng giêng

Xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình

38

Lễ hội Cầu Mường

Lễ hội truyền thống

Khoảng tháng 3 âm lịch hàng năm

Xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc

39

Lễ Đền Thác Bờ

Lễ hội truyền thống

 Ngày 7 tháng giêng

Xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc

40

Lễ hội Mừng Xuân người Dao

Lễ hội truyền thống

 Ngày 7 tháng giêng

 Xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction