Di tích - Danh thắng

Tổng số 41 di tích; Trong đó: (Cập nhật tháng 5/2019)

+ Loại hình khảo cổ học: 12 di tích

+ Loại hình thắng cảnh:   18 di tích

+ Loại hình LSCM:         09 di tích

+ Loại hình LSVH:         02 di tích

HUYỆN LƯ­ƠNG SƠN

Stt Tên di tích Địa điểm Loại hình
1 Hang Tằm Xóm Rổng Tằm, xã Lâm Sơn Khảo cổ
2 Hang Chổ Xóm Hui, xã Cao Răm Khảo cổ
3 Hang Núi Sáng Xóm Sáng, xã Cao Răm Khảo cổ
4 Động Mãn Nguyện Xóm Cao, xã Cao Răm Thắng cảnh
5 Động Đá Bạc Xóm Đá Bạc, xã Liên Sơn Thắng cảnh
6 Động Trung Sơn Xóm Chũm, xã Trung Sơn Thắng cảnh
7 Hang Khụ Thượng Xóm Cao, xã Cao Răm Thắng cảnh
8 Đền và miếu Trung Báo Thôn Trung Báo, xã Cao Thắng LSVH

THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH

9 Động Tiên Phi Xóm Gai, xã Hoà Bình Thắng cảnh
10 Nhà tù Hoà Bình Phư­ờng Tân Thịnh LSCM
11 Địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phường Chăm Mát, thành phố Hũa Bỡnh LSCM

HUYỆN ĐÀ BẮC

12 Khu căn cứ cách mạng Tu Lý - Hiền Lư­ơng Xã Hiền Lư­ơng, xã Tu lý và Xã Cao Sơn LSCM
13 Khu căn cứ cách mạng M­ường Diềm Xóm Bay, xã Trung Thành LSCM
14 Địa điểm chiến thắng Dốc Tra Xóm Tra, xã Toàn Sơn LSCM

HUYỆN TÂN LẠC

15 Hang Muối Khu I, thị trấn Mường Khến Khảo cổ
16 Động Mường Chiềng Khu I, Thị trấn Mường Khến Thắng cảnh
17 Hang Bư­ng Xóm Nẻ, xã Ngòi Hoa Khảo cổ
18 Động Hoa Tiên Xóm Ngòi, xã Ngòi Hoa Thắng cảnh
19 Động Nam Sơn Xúm Tớn, xó Nam Sơn Thắng cảnh
20 Động Thác Bờ Xã Ngòi Hoa Thắng cảnh

HUYỆN MAI CHÂU

21 Hang Khoài Xóm Sun, xã Săm Khoè Khảo cổ
22 Hang Mỏ Luông Thị trấn Mai Châu thắng cảnh
23 Hang Chiều Thị trấn Mai Châu Thắng cảnh
24 Hang Láng Xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu Khảo cổ
25 Hang Piềng Kẻm Xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu Thắng cảnh

HUYỆN LẠC SƠN

26 Chiến khu M­ường Khói Xóm Re, xã Ân Nghĩa LSCM
27 Hang xóm Trại Xóm Trại, xã Tân Lập Khảo cổ
28 Mái đá Làng Vành Xóm Làng Vành, xã Yên Phú Khảo cổ

HUYỆN YÊN THUỶ

29 Hang Chùa và Chùa Hang Xóm Á Đồng, xã Yên Trị LSVH
30 Hang n­ước và động Thiên Tôn Xóm Nghìa, xã Ngọc Lư­ơng Thắng cảnh
31 Động Thiên Long Xóm Yên Mu, xã Lạc Lư­ơng Thắng cảnh

HUYỆN KIM BÔI

32 Khu mộ cổ Đống Thếch Xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng Khảo cổ

HUYỆN LẠC THUỶ

33 Hang Luồn Thị trấn Chi Nê Thắng cảnh
34 Động Tiên Xóm Lão Nội, xã Phú Lão Khảo cổ
35 Địa điểm Nhà máy in tiền tại Đồn điền Chi Nê (1946 - 1947) Xó Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy LSCM
36 Hang Làng Đồi(hang đồng thớt) Thị trấn Thanh Hà, huyện Lạc Thủy Khảo cổ
37 Quần thể Hang động khu vục Chùa Tiên Xã Phú lão, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình Danh lam thắng cảnh
38 Quần thể hang động danh thắng Núi Niệm Xã Phú Thành Danh lam thắng cảnh

HUYỆN CAO PHONG

39 Nơi lưu dấu chiến công diệt xe tăng của Anh hùng Cù Chính Lan năm 1951 Xóm Giang, xã Bình Thanh LSCM
40 Khu căn cứ cách mạng Cao Phong - Thạch Yên Xã Yên Th­ượng, xã Tân Phong, xã Thu Phong LSCM
41 Quần thể hang động tại Núi Đầu Rồng Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong Danh lam thắng cảnh

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú