Chuyên mục Tiếp cận thông tin

Ngày 06 tháng 12 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 537/QĐ-SVHTTDL ban hành quy chế cung cấp thông tin thuộc phạm vi của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nội dung chi tiết kèm theo

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú