1. Công ty Cp Du lịch Hoà Bình - Số 395 đường An Dương Vương TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Điện thoại:02183.854.374

2. Công ty TNHH MTV Du lịch Hoà Bình - Số 57 đường Chi Lăng, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Điện thoại: 0911.121.869