Du lịch

Thực hiện Chương trình công tác phát triển du lịch năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Lớp tập huấn chuyên đề: “Kỹ năng quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch” cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lưu Huy Linh – Phóp Giám đốc Sở đến dự và phát biểu tại khoá học

Trong thời gian tham gia khoá học, gần 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp được các giảng viên, báo cáo viên của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viên Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam truyền đạt các nội dung về: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hoá trong doanh nghiệp và trong hoạt động kinh doanh;  Kỹ năng quản lý và phương pháp xây dựng quảng bá thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp. Khoá tập huấn nhằm giúp cho lãnh đạo, cán bộ quản lý các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch nắm bắt và hiểu biết sâu sắc hơn về kỹ năng quản lý, phương pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu gắn với nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để lãnh đạo, người quản lý các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp hướng đi đúng, tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong xây dựng và quảng bá thương hiệu theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp./.

     Đỗ Lê Phương

    (Phòng Quản lý Du lịch)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú