UBND Tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 1697/QĐ-UBND phê duyệt đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hòa Bình”.

Quan điểm của đề án là phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực tập trung đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất để khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, vận hành theo cơ chế thị trường, là động lực góp phần thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực khác, tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu lại ngành Du lịch theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường, phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, chú trọng sản phẩm du lịch chất lượng và giá trị cao; đẩy mạnh kết nối các ngành, lĩnh vực, địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cộng đồng hình thành chuỗi giá trị du lịch; bảo đảm chia sẻ lợi ích cộng đồng, doanh nghiệp và du khách được hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Phát huy các nguồn lực trong và ngoài nước để du lịch phát triển đạt hiệu quả cao về kinh tế, xã hội và môi trường; ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ thông tin trong phát triển du lịch thông minh; xây dựng môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, văn minh.

D:\Ảnh Chuyên môn VH,TT & DL\ANH WEB\MAI CHAU XANH.jpg

Thung lũng Mai Châu - Điểm du lịch hấp dẫn.

Từng bước sắp xếp, cơ cấu lại ngành du lịch Hòa Bình theo hướng tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, lĩnh vực và địa phương; tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật để khai thác có hiệu quả những tiềm năng cho phát triển du lịch Hòa Bình có trọng tâm, trọng điểm, mang nội dung văn hóa sâu sắc và có tính xã hội hóa cao; phát triển sản phẩm du lịch có chất lượng mang đặc trưng văn hóa các dân tộc của tỉnh; tăng cường tuyên truyền quảng bá và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường; mở rộng liên doanh, liên kết trong nước và quốc tế để phát triển du lịch Hòa Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác phát triển mang lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội.  

D:\Ảnh Chuyên môn VH,TT & DL\ANH WEB\Gongs Festival in Hoa Binh.jpg

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa để phát triển du lịch bền vững

Mục tiêu của đề án là cơ cấu lại ngành Du lịch nhằm khai thác tối đa lợi thế về sản phẩm, thị trường, các nguồn lực, hệ thống quản lý ngành; nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Hòa Bình, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. 

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, tổng thu từ khách du lịch đạt 5.365 tỷ đồng, ngành Du lịch đóng góp khoảng 7,5%  trong tổng số GRDP của tỉnh; tạo ra 4.700 việc làm, trong đó có hơn 3.000 việc làm trực tiếp; nâng dần tỷ lệ lao động trực tiếp phục vụ du lịch được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và kỹ năng cho 1.600 người. Đón và phục vụ 4,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế là 1triệu lượt, khách du lịch nội địa là 3,9 triệu lượt. Tiếp tục duy trì mức tăng trưởng du lịch Hòa Bình, phấn đấu xây dựng Khu du lịch hồ Hòa Bình cơ bản đạt các tiêu chí của Khu du lịch quốc gia, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Hòa Bình. Đến năm 2025, hệ thống sản phẩm du lịch hình thành rõ nét, đặc sắc, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa của tỉnh Hòa Bình.

Đến năm 2030, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch thu hút đầu tư xây dựng cơ sở vật chất với sản phẩm du lịch chất lượng cao trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện đón trên 7,3 triệu lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế 2 triệu lượt, khách nội địa 5,3 triệu lượt; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 11.000 tỷ đồng. Phấn đấu nâng cao thương hiệu du lịch Hòa Bình, đưa du lịch Hòa Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 10% trong tổng số GRDP của tỉnh; năng lực đón tiếp tại các khu, điểm du lịch được nâng cao, du lịch thông minh được áp dụng rộng rãi; từng bước cải thiện năng lực cạnh tranh của du lịch Hòa Bình.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PAKN VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction