Ngày 6/5/2015 tại hội trường Ủy ban nhân tỉnh, để thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tại hội nghị bàn về triển khai thực hiện xây dựngQuy hoạch khu, điểm du lịch quốc gia, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị lập đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”.

dlichj

Đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh chủ trì hội nghị với sự tham gia của lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh và đơn vị tư vấn - Công ty cổ phần Quy hoạch Hà Nội.   

Tại diễn đàn hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua Kế hoạch lập Quy hoạch Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và Điểm du lịch quốc gia Mai Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến 2040. Theo nội dung các bước và tiến độ thời gian đề ra trong kế hoạch, trong tháng 5/2015 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn tất các thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định đề cương, nhiệm vụ quy hoạch, phê duyệt kinh phí và tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch. Sau khi lựa chọn được nhà thầu tư vấn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn và các Sở , ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch. Phấn đấu đến hết tháng 10/2015 hoàn thành báo cáo tổng hợp quy hoạch dể tham mưu cho Ủy ban nhân dâ tỉnh trình Hội đồng nhân tỉnh thông qua tại kỳ họp vào tháng 11/2015. Tiếp đó tỉnh sẽ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định quy hoạch trong tháng 12/2015; sau khi thẩm định Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch trong tháng 3/2016, phấn đấu quyết liệt để trong tháng 01/2016 Ủy ban nhân tỉnh sẽ công bố “Quy hoạch cụ thể phát triển Điểm du lịch Quốc gia Mai Châu tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” và đến tháng 4/2016 sau khi được Thủ tưởng phê duyệt, Ủy ban nhân tỉnh sẽ công bố “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”.  

Cũng tại hội nghị này các đại biểu đã được nghe đơn vị tư vấn – Công ty cố phần Quy hoạch Hà Nội báo cáo tóm tắt Đề cương, nhiệm vụ và Dự toán kinh phí Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình và Quy hoạch cụ thể phát triển Điểm du lịch Mai Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Việc khẩn trương và quyết tâm hoàn thành Quy hoạch khu, điểm du lịch quốc gia trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian, đúng tiến độ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch của khu vực hồ Hòa Bình và địa bàn huyện Mai Châu, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư các nguồn lực trong và ngoài nước, khai thác triệt để những tiềm năng thế mạnh tài nguyên du lịch của địa phương; tăng cường thu hút khách du lịch, đảm bảo cho sự phát triển du lịch ở Hòa Bình ổn định, bền vững./.

                                                              Đỗ Phương

                                                 (Phòng Nghiệp vụ Du lịch)

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction