Ngày 28/7/2016, tại Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Ban chỉ đạo du lịch tỉnh Hòa Bình đã tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác phát triển du lịch 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh đến dự và trực tiếp chủ trì Hội nghị.

bcđl

Sau kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban chỉ đạo Du lịch cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố đã được kiện toàn kịp thời. Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh gồm 29 thành viên là lãnh đạo một số Sở, ngành có liên quan và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân 11 huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã đánh giá những kết quả quan trọng đạt được trong trong 6 tháng đầu năm 2016. Với sự chỉ đạo tập trung quyết liệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các Sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh, đã huy động các nguồn lực và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển. Do đó hệ thống cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch tiếp tục được đầu tư; công tác quản lý Nhà nước về du lịch được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực được quan tâm; hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến về du lịch được đẩy mạnh; Du lịch Hòa Bình từng bước khai thác được tiềm năng, lợi thế duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch và thu nhập du lịch đạt chỉ tiêu kế hoạch, góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa; Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, tăng nguồn thu cho nhân dân địa phương.

Kết quả 6 tháng đầu năm, tỉnh Hòa Bình đã đón 1.305.714 lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách Quốc tế 103.766 lượt (bằng 47,2% KH năm), khách nội địa 1.201.948 lượt (bằng 67,5% KH năm). Thu nhập du lịch ước đạt 544 tỷ đồng (bằng 54,4% KH năm).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, du lịch Hòa Bình vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế đó là: Cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật du lịch còn thiếu, chưa đồng bộ; công tác xúc tiến thu hút đầu tư phát triển du lịch chưa đạt hiệu quả cao; Sản phẩm du lịch còn nghèo nàn; Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, tính chuyên nghiệp chưa cao…Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với công tác phát triển du lịch trong 6 tháng cuối năm 2016 và yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện.

Một là: Hoàn thành quy hoạch khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình đúng tiến độ đề ra để tiến hành công bố vào đúng dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình.

Hai là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao nhận thức về phát triển du lịch. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến và triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch tại các khu, tuyến, điểm và cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ba là: Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu những tiềm năng du lịch của tỉnh để thu hút đầu tư phát triển du lịch. Huy động các nguồn lực tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch đi đôi với phát triển nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch độc đáo có tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Bốn là: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch khi đến với Hòa Bình.

Năm là: Tăng cường hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh trong khu vực, trong nước và Quốc tế. Khai thác tốt tiềm lực bên ngoài, mở rộng phối hợp liên ngành, liên vùng cho phát triển du lịch của tỉnh.

Phấn đấu để hết năm 2016 Hòa Bình đón 2.000.000 lượt khách tham quan du lịch (theo cách tính mới), trong đó khách quốc tế 220.000 lượt, khách nội địa 1.780.000 lượt; thu nhập du lịch đạt 1.000.000 tỷ đồng…đúng như chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.

                                                                  Đỗ Phương

                                                Phòng Nghiệp vụ Du lịch

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction