Du lịch

Ngày 09 tháng 01 năm 2017, tại khu du lịch sinh thái Đảo ngọc Xanh, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch năm 2016 và triển khai kế hoạch hợp tác phát triển du lịch năm 2017. Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng Cục du lịch; Viện nghiên cứu phát triển du lịch; lãnh đạo Hiệp hội du lịch và Hiệp hội Lữ hành Việt Nam; lãnh đạo Ban quản lý dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội do Liên minh Châu âu tài trợ. Đại biểu 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng có các đồng chí lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; Hiệp hội du lịch và đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

8 tỉnh

Các tỉnh ký chương trình hợp tác năm 2017

Hội nghị đã được nghe, thảo luận và nhất trí thông qua các dự thảo Báo cáo tổng kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2016 và Kế hoạch hoạt động Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017.

Kết quả năm 2016, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của Trưởng nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, phối hợp với các tỉnh kiện toàn Tổ thường trực và Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo. Ban hành Kế hoạch số 939/KH-NHT ngày 21/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2016. Tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nhóm công tác đó là: Xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch; hợp tác về phát triển sản phẩm du lịch; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và hợp tác phát triển nhân lực du lịch. Đặc biệt là chỉ đạo phối hợp xây dựng trình Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Chương trình Năm Du lịch quốc gia năm 2017 - Lào Cai - Tây Bắc. Được sự quan tâm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, các ngành; sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Số khách và tổng thu từ khách du lịch đến vùng Tây Bắc tiếp tục có sự tăng trưởng khá, lượng khách du lịch ước đạt 18 triệu lượt khách, tăng 11,8% so với năm 2015; khách lưu trú du lịch đạt 6,5 triệu lượt khách, tăng 12,3% so với năm 2015, trong đó khách quốc tế đạt 1,25 triệu lượt khách, tăng 11,5% so với năm 2015. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 11.282,5 tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm 2015.

cơ 8 tỉnh

 Tỉnh Phú thọ trao cờ trưởng nhóm hợp tác 8 tỉnh cho tỉnh Sơn La

Nhiệm vụ năm 2017, Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tiếp tục chỉ đạo các tỉnh phối hợp thực hiện 4 nhóm công tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch; hợp tác về phát triển sản phẩm du lịch; công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch và hợp tác phát triển nhân lực du lịch thúc đẩy phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch của 8 tỉnh trong Chương trình Năm Du lịch quốc gia năm 2017 - Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh trong khu vực góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của vùng Tây Bắc.

Tại hội nghị được sự thống nhất của lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, tỉnh Phú Thọ đã trao cờ đơn vị Trưởng Nhóm hợp tác năm 2017 chi tỉnh Sơn La. 

                                                                                            Lưu Huy Linh

                                                                         Phó Giám đốc Sở VHTT&DL

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú