Được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 16/01/2017 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2017. 

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã đánh giá những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2016 như: Hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh được nâng cao, đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn cho khách tại các khu, tuyến, điểm, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý hoạt động của các phương tiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch đường bộ, đường thủy; thẩm định cấp giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo theo tiêu chuẩn; thường xuyên phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nhất là dịp cao điểm các ngày lễ, tết.

Công tác chỉ đạo về tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động tham gia các hội chợ, triển lãm, liên hoan làng nghề truyền thống trong tỉnh và khu vực như Lễ hội Hoa Ban Điện Biên; Hội chợ du lịch quốc tế việt Nam - VITM Hà Nội 2016; Liên hoan du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội năm 2016; Hội chợ Nông nghiệp - Thương mại - Du lịch và Lễ hội cam Cao Phong lần thứ 2; Phiên chợ vùng cao Mai Châu. Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình năm 2016 trong dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hòa Bình. Đã biên tập phát hành 04 số Bản tin Xúc tiến đầu tư, thương mại và Du lịch Hòa Bình (300 bản/số); xây dựng và phát hành 1.600 cuốn sách giới thiệu về Điểm du lịch quốc gia Mai Châu; 1.700 cuốn sách giới thiệu về Khu du lịch quốc gia Hòa Bình. Chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông xây dựng các phóng sự, tin bài giới thiệu quảng bá cho du lịch Hòa Bình; tổ chức đón các đoàn Famtrip và các công ty lữ hành đến khảo sát tìm hiểu và giới thiệu các sản phẩm du lịch Hòa Bình; thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

 Công tác quy hoạch được quan tâm trú trọng, cụ thể: Đã chỉ đạo xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030 và tổ chức công bố trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hoà Bình. Chỉ đạo xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức công bố Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030. Chỉ đạo các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án phát triển du lịch của địa phương theo quy hoạch và định hướng phát triển du lịch của tỉnh, trong năm đã có 10/11 huyện, thành phố đã hoàn thiện đề án và đi vào tổ chức triển khai thực hiện.

Công tác chỉ đạo về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật cho hoạt động du lịch, xây dựng sản phẩm và đào tạo nguồn nhân lực du lịch được tăng cường, năm 2016 đã có nhiều nhà đầu tư đến Hoà Bình khảo sát tìm hiểu và đăng ký các dự án xây dựng các khu, điểm du lịch mới tại các huyện Mai Châu, Lạc Thuỷ, Kim Bôi, Yên Thuỷ, thành phố Hoà Bình,... đặc biệt là trong Khu du lịch Hồ Hòa Bình. Một số làng nghề truyền thống đang được các nhà đầu tư khôi phục phát triển tạo ra những sản phẩm du lịch mới độc đáo, có chất lượng; trình độ nguồn nhân lực trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ du lịch ngày càng được nâng lên, năm 2016 đã đào tạo bồi dưỡng nghề cho 258 học viên hướng dẫn viên du lịch trình độ sơ cấp, 87 học viên trung cấp nghề phục vụ buồng, lễ tân, làm bánh, nấu ăn Âu, Á và 16 học viên trình độ sơ cấp; 95 học viên nghề thêu, dệt thổ cẩm.

Với những kết quả trên du lịch Hòa Bình tiếp tục tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát huy các bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu cho nhân dân. Năm 2016 tỉnh Hòa Bình đã đón 2.274.624 lượt khách, trong đó khách quốc tế 237.469, khách nội địa 2.047.155, thu nhập từ du lịch đạt 1.038 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thắng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác phát triển du lịch năm 2016. Đồng thời thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh năm 2017; Kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện và tham gia các hoạt động trong Chương trình năm Du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai - Tây Bắc. Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh đã đưa ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 9 giải pháp cơ bản để thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ trong năm 2017.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích đã đạt được trong công tác phát triển du lịch năm 2016 đồng thời yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Nghị quyết Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới, thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh tổ chức các hoạt động, sự kiện và tham gia các hoạt động trong Chương trình Năm du lịch quốc gia 2017 - Tây Bắc.

Đặc biệt là tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch và Đề án phát triển du lịch lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của UBND tỉnh; Nghị quyết về xây dựng Mai Châu trở thành Điểm du lịch quốc gia vào năm 2020; Quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình và Điểm du lịch quốc gia Mai Châu; kiểm tra giám sát việc thực hiện các Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch một cách đồng bộ, toàn diện; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về phát triển du lịch.

Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch tại các khu, tuyến, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, trung tâm mua sắm trên địa bàn toàn tỉnh. Tăng cường quản lý hoạt động của các phương tiện vận chuyển khách du lịch đường bộ, đường thủy nội địa. Thường xuyên phối hợp kiểm tra đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nhất là dịp cao điểm các ngày lễ, tết; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Nghiên cứu đề nghị tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu năm 2017 du lịch Hòa Bình đón được 2.260.000 lượt khách thăm quan du lịch, trong đó khách quốc tế là 260.000 lượt khách. Thu nhập từ du lịch đạt khoảng 1.200 tỷ đồng./.

                                                                  Đỗ Phương

                                                    ( Phòng Nghiệp vụ Du lịch)

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction