Du lịch

Ngày 19/6/2018, tại phòng họp của Văn phòng Chính phủ-Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có buổi làm việc với Lãnh đạo các Bộ, Ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nghe Báo cáo về Đề cương nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia  hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035.

          Tham dự cuộc họp, có Lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Tài Nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Giao thông vận tải, Công thương và Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

hoạch 1.jpg

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng

Chủ trì cuộc họp tại Văn phòng Chính phủ

          Ngày 01/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 tại Quyết định số 1528/QĐ-TTg, trong đó giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức lập, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng khu du lịch, quy hoạch chi tiết và dự án khả thi đối với một số khu chức năng quan trọng nhằm thu hút đầu tư.

          Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các Bộ xây dựng và các Ngành liên quan lập Đề cương nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia  hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 với các nội dung chính về: Phạm vi, ranh giới, quan điểm, mục tiêu, tính chất, dự báo, quy mô và các yêu cầu nội dung trong quy hoạch để xin ý kiến góp ý tại cuộc họp.

hoạch2.jpg

         Công ty Cổ phần Quy hoạch Hà Nội

trình bày Đề cương nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng

                   Sau khi nghe đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt Đề cương nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035, Phó Thủ tướng chỉ đạo việc lập Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia  hồ Hòa Bình tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 là rất cần thiết và yêu cầu khi lập các nhiệm vụ trong quy hoạch theo hướng mở tạo điều kiện thuận lợi cho khu du lịch phát triển và đưa ra một số phương án cụ thể để xem xét lựa chọn. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan cùng phối hợp, chỉnh sửa Đề cương Nhiệm vụ quy hoạch.

hoạch 3.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Chương-Phó Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu tiếp thu ý kiến tại cuộc họp

          Đồng chí Nguyễn Văn Chương-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan sớm hoàn thiện Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia  hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 để trình trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt./.

                                                                   Đặng Tuấn Hùng

                                                          Trưởng phòng Quản lý Du lịch

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú