Du lịch

Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch năm 2018 và Kế hoạch số 1386/KH-SVHTTDL ngày 10/10/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức Lớp tập huấn phương pháp tiếp thị và quảng bá điểm đến cho người quản lý và các hộ hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên Khu du lịch hồ Hoà Bình.

khai giảng hồ

Thác sỹ Vũ Thế Phiệt – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Đào tạo – Dịch vụ Du lịch miềm Bắc

Sáng ngày 22/10/2018, tại Nhà Văn hoá xóm Tiện thuộc xã Thung Nai huyện Cao Phong, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng khoá học.

Tham gia Lớp tập huấn có 30 học viên là cán bộ quản lý, chủ các hộ homestay và các hộ có khả năng và nhu cầu tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc xóm Mỗ 2 xã Bình Thanh, xóm Tiện xã Thung Nai thuộc huyện Cao Phong trên Khu du lịch hồ Hoà Bình.

khai giảng ho1

Các học viên khoá học trong giờ lên lớp

Khoá học nhằm trang bị và cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phương pháp tiếp thị và quảng bá điểm đến cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức Văn hoá – Xã hội và chủ các hộ hoạt động kinh doanh du lịch tại địa phương để nâng cao nhận thức, chất lượng nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch trên địa bàn huyện Cao Phong nói riêng và Khu du lịch hồ Hòa Bình nói chung.Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi ngành nghề cho lực lượng lao động tại các điểm có tiềm năng phát triển du lịch,

Trong thời gian tham gia khoá học các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường và phương pháp tiếp thị quảng bá điểm đến để thu hút khách du lịch đến với địa phương./

                                                                         Đỗ Phương

                                                               (Phòng Quản lý Du lịch)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú