Du lịch

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn một số điều trong Luật Du lịch 2017, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm (trước đây gọi là thuyết minh viên du lịch), đảm bảo đạt chuẩn, có tính chuyên nghiệp cao trong công tác phục vụ khách tham quan du lịch. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm cho các hướng dẫn viên đang làm việc tại các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm du lịch cộng đồng trên Khu du lịch hồ Hoà Bình.

C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20190503_083121.jpg

Giảng viên Trường CDDL Hà Nội trong giờ lên lớp

Lớp học được khai giảng ngày 22/4/2019 và kết thúc vào ngày 03/5/2019 tại khách sạn Đồng Nhân, thành phố Hoà Bình với sự tham gia của 26 học viên. Trong thời gian tham gia khoá học, các học viên được bồi dưỡng kiến thức về: Đặc điểm tâm lý khách du lịch theo thị trường, giới tính, lứa tuổi; Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói, bằng ngôn ngữ cơ thể; Kỹ năng giải quyết tình huống; Quy trình hướng dẫn du lịch tại điểm, các kỹ năng hướng dẫn du lịch chuyên biệt; Khái quát chung về địa phương; Khái quát chung về lịch sử phát triển của khu du lịch, điểm du lịch; Các đặc điểm cơ bản của khu du lịch, điểm du lịch; So sánh giá trị của khu du lịch, điểm du lịch của địa phương với một vài khu du lịch, điểm du lịch tương đồng.

Ngoài ra các học viên còn được đi tham quan học hỏi trao đổi kinh nghiệm với các hướng dẫn viên tại điểm có nhiều kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp cao đang làm việc tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh và Di sản Văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ của tỉnh Thanh Hoá.

C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20190424_161111.jpg

Các học viên tham quan tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh

Trước khi kết thúc khoá học các học viên phải trải qua hai phần thi kiểm tra nghiệp vụ bao gồm phần thi lý thuyết (trả lời theo hình thức trắc nghiệm và tự luận); thực hành thuyết minh theo nhóm về một tuyến, điểm du lịch trên Khu du lịch hồ Hoà Bình.

C:\Users\Admin\Downloads\IMG_20190504_151432.JPG

Các học viên và giảng viên sau khi kiểm tra nghiệp vụ.

Sau phần kiểm tra, đánh giá của Ban chấm thi các học viên đạt yêu cầu sẽ được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận và đủ điều kiện làm hồ sơ đề nghị cấp Thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm để hành nghề theo quy định của Luật Du lịch 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Việc tổ chức bồi dưỡng và kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm cũng nhằm từng bước chuẩn hoá và tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung và Khu du lịch hồ Hoà Bình nói riêng./.

                                                       Đỗ Phương

                                            (Phòng Quản lý Du lịch)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú