Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy đảng, chính quyền và sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Ngay từ đầu năm đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình Tỉnh Hòa Bình) đã tham mưu ban hành các văn bản về lĩnh vực gia đình như: Kế hoạch số 23/KH-BCĐCTGĐ ngày 28/01/2019 của Ban Chỉ đao Công tác gia đình tỉnh về Kế hoạch thực hiện công tác gia đình tỉnh năm 2019; Công văn số 194/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 14/02/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019; Công văn số 488/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 26/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người giai đoạn 2019 – 2020”; Công văn số 588/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 16/4/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019; Kế hoạch số 655/KH-SVHTTDL ngày 26/4/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các hoạt động năm 2019 thuộc “Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Kế hoạch số 667/KH-BCĐCTGĐ ngày 03/5/2019 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh về việc triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” năm 2019; Kế hoạch số 695/KH-SVHTTDL ngày 06/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2019. 

Công tác gia đình tại cơ sở đã được tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình; Nhân ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bìnhtới toàn thể lãnh đạo, công chức viên chức đang công tác tại một số Sở, ngành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Đây là dịp nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của mỗi gia đình, mọi người được giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng các ngày gia đình nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc; phe phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, biểu dương những cá nhân, gia đình, tổ chức, cộng đồng có họa động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và xã hội.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\20190624_083730 (1).jpg

Toàn cảnh buổi nói chuyện chuyên đề Ngày gia đình Việt Nam 28/6 tổ chức  tại Cung Văn hóa tỉnh Hòa Bình

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công được 04 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác gia đình được tổ chức tại tỉnh cho hơn 400 học viên làm công tác gia đình. Tại các lớp học giảng viên đã trình bày các nội dung kiến thức cơ bản về gia đình; Kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; Hướng dẫn thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; đồng thời tiếp tục triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tới các cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở. 

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\20190425_080717 (1).jpg

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ CTGĐ tổ chức tại Huyện Lạc Thủy

Sáu tháng cuối năm, Ban chỉ đạo công tác gia đình tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác gia đình năm 2019 theo Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Chương trình giáo dục đời sống gia đình tỉnh Hòa Bình đến năm 2020; Chỉ thị số 11/Ct-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2015-2020; Đề án kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020.

Phòng XDNSVH&GĐ

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction