Thực hiện Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019. Trong tháng 7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình; bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình và tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trên địa bàn thành phố Hòa Bình. 

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_3276.JPG

Đ/c Bùi Xuân Trường – Phó giám đốc Sở

Về dự các lớp bồi dưỡng, với sự có mặt của 500 học viên là các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên trực tiếp làm công tác gia đình của phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thành phố; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Mặt trận tổ quốc, Phụ nữ, Công an, Đoàn thanh niên là thành viên trong Ban Chỉ đạo công tác gia đình cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

C:\Users\Administrator\Downloads\IMG_5433.jpg

Học viên tham gia các lớp bồi dưỡng tại thành phố Hòa Bình

Nội dung của lớp bồi dưỡng được các đồng chí giảng viên trao đổi, chia sẻ những kiến thức cơ bản về quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; Vai trò, chức năng của giáo dục đời sống gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong gia đình; Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình; Kỹ năng nhận diện, phát hiện bạo lực gia đình; Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; Kỹ năng làm việc với người gây bạo lực gia đình; Kỹ năng làm việc với nạn nhân bạo lực gia đình, đảm bảo đến năm 2020 huyện, thành phố phải đạt được các chỉ tiêu, mục đã đề ra trong kế hoạch hàng năm của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh.

Thông qua các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về lĩnh vực gia đình, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội và toàn thể nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình các cấp; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh./.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction