Gia đình

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Ngày 04 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/QĐ/2001/QĐ-TTg chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. 

Với mục đích Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Ngày 26/6/2020 tại Nhà Văn hóa xã Cư Yên, Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Lương Sơn phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác gia đình xã Cư Yên tổ chức buổi Tuyên truyền về chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”; “ Phòng Chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020 và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2020.

C:\Users\MyPC\Downloads\20200630_103601.jpg

Tới dự buổi tuyên truyền có các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể  xã Cư Yên và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

C:\Users\MyPC\Downloads\20200630_103628.jpg

Chương trình phối hợp xen kẽ các tiết mục ca, múa, nhạc và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW và Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống trong gia đình”; Tuyên truyền về lịch sử, các thông điệp ý nghĩa về Ngày gia đình Việt Nam; Phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về gia đình; Tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình...Từ đó tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng; Xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Nhật Huyền

(Phòng XDNSVH&GĐ)

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú