Ngày 28-10-2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Chương trình, Đề án về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010 - 2020. Phó chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Nguyễn Văn Toàn khai mạc hội nghị.

D:\IMG_0257.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Niềm – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả tổng kết Chiến lượcphát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các Chương trình, Đề án về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010 – 2020.

Báo cáo Tổng kết Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các văn bản, đề án thực hiện công tác gia đình cho thấy, nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác gia đình đã có sự chuyển biến, tích cực chỉ đạo xây dựng, ban hành, triển khai các văn bản thực hiện Chiến lược phù hợp với tình hình địa phương; đưa mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược vào các tiêu chí, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Nhiều sở, ngành và các huyện, thành phố đã chỉ đạo bổ sung các tiêu chí xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh vào hương ước, quy ước, đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị văn hoá…

Bên cạnh đó, công tác gia đình ngày càng nhận được sự quan tâm và phối hợp của các ngành, đoàn thể, chủ động triển khai thực hiện các nội dung của công tác gia đình gắn với hoạt động của ngành; đẩy mạnh phối hợp hoạt động tuyên truyền, tập huấn nâng cao kỹ năng xây dựng, bảo vệ hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới…

Các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam được thực hiện với những kết quả đáng ghi nhận, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. 

Nhờ đó, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược đã hoàn thành ở mức đạt và vượt, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 10 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Đời sống của người dân, hộ gia đình và cộng đồng được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh liên tục giảm từ 24,38% trong năm 2015 xuống còn 11,36% năm 2019 theo tiêu chí đa chiều. 

Nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xây dựng gia đình hạnh phúc. Tỷ lệ gia đình, khu dân cư đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" năm sau cao hơn năm trước. Năm 2010, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80,36%, đến năm 2019, tỷ lệ này đã là 83,8%. Tình trạng bạo lực gia đình giảm đáng kể. Những kết quả này đã góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hòa Bình đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển... 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo sát sao đến công tác gia đình nên việc triển khai thực hiện còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm, chú trọng... 

Tại hội nghị, đại diện tập thể, cá nhân tham luận chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức, huy động nguồn lực của nhân dân tham gia thực hiện công tác gia đình. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện cũng được các đại biểu thảo luận, kiến nghị tìm giải pháp tháo gỡ.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo công tác gia đình ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng cùng những đóng góp quan trọng của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh. Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh – Trưởng ban chỉ đạo công tác gia đình đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình trong giai đoạn phát triển mới; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, xác định xây dựng công tác gia đình là việc làm của toàn dân, nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình thực hiện.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 19 cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam./.

                                                                 Phạm Thị Trà

                                         Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PAKN VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction