Ngày 20/11, Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào, giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào chủ trì hội nghị. 

C:\Users\Tra\Downloads\20201123_163932.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn  - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng ban

 Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh  khai mạc Hội nghị

Trong 5 năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nguyện vọng của nhân dân; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Phong trào đã thấm sâu vào nhận thức của mỗi người dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư về vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp, đẩy lùi tập tục lạc hậu, xây dựng nền văn hóa đậm bản sắc dân tộc; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa; phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ. Thông qua thực hiện phong trào, xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến. Số hộ gia đình văn hóa; thôn, khu dân cư văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2020, toàn tỉnh ước có 85,4% số hộ đạt gia đình văn hóa; 84,2% làng, khu dân cư văn hóa; 95% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Có trên 98% số hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân trên cùng địa bàn cư trú. 100% người nghèo được cấp thẻ BHYT, khám chữa bệnh miễn phí. Hàng năm, 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 7,59%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,36% năm 2019…

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đi vào thực chất, có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ xây dựng gia đình, thôn, xóm, làng, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa, đi đôi với thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đô thị văn minh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc...

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của phong trào trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian tới, các cấp, ngành cần quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Cụ thể hóa các chỉ tiêu trong Nghị quyết số 17 về phát triển văn hóa, tăng cường công tác truyền thông trong phát triển văn hóa, chú trọng vai trò của các tổ chức hội, đoàn thể, nhân rộng các mô hình điển hình, gương điển hình, cách làm hay. Xây dựng đời sống văn hóa đi đôi với xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, đô thị văn minh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Chỉ đạo rà soát lại các quy ước, hương ước, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với phát triển văn hóa. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ văn hóa.

C:\Users\Tra\Downloads\20201123_164041.jpg

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn  - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân – Trưởng ban Chỉ đạo

               Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 14 khu dân cư; 16 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 14 hộ gia đình và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TDĐKXDĐSVH, giai đoạn 2016-2020./.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PAKN VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction