Ngày 11 tháng 03 năm 2015, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL; các đồng chí Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các huyện, thành phố; lãnh đạo Sở VHTT&DL, lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố, các đồng chí lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở VHTT&DL.

Hội nghị đã nghe và thảo luận các nội dung tại Báo cáoPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Trong năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đánh giá là một năm có nhiều khởi sắc, kết quả đã tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về văn hóa nói chung, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nói riêng, cụ thể toàn tỉnh có: 155.184 gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” bằng 76,5%; có 1.287 làng, bản, tổ dân phố được công nhận danh hiệu “Làng, bản, tổ dân phố văn hóa” bằng 62,3%; có 1.229 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa bằng 92,7%; tổ chức thành công Hội nghị biểu dương “Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” tiêu biểu xuất sắc 5 năm giai đoạn 2009-2014, biểu dương, khen thưởng 373 tập thể, cá nhân tiêu biểu; Tỷ lệ người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 26,9%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 20,3% và có 66.687 người đạt chế độ rèn luyện thể thao theo tiêu chuẩn…

tđk1

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh khai mạc Hội nghị triển khai Phong trào năm 2015

Có 5 ý kiến phát biểu của đại diện ngành thành viên và các huyện, thành phố góp ý và thảo luận về công tác chỉ đạo Phong trào trong năm 2015. Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2015, đề nghị Ban Chỉ đạo các cấp cần quan tâm chỉ đạo Phong trào đi sâu vào chất lượng với 6 nội dung chính, cụ thể: Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên. Đẩy mạnh việc thực hiện 5 nội dung và 7 Phong trào, đẩy mạnh các phong trào xây dựng “Làng văn hóa”,“Gia đình văn hóa”, "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá", “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” gắn với phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới". Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Phong trào giai đoạn 2011 - 2015; 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg ngày 25/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang và lễ hội; 20 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; 5 năm thực hiện Quyết định 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Ban hành Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, chỉ tiêu trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào ở cơ sở. Rà soát việc xây dựng, áp dụng thực hiện quy ước, hương ước ở Khu dân cư.

Đây là những nội dung quan trọng để chúng ta tổng kết thực tiễn, nhìn lại những việc đã làm và chưa làm được trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo nhằm nâng cao chất lượng Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trong toàn tỉnh, để Phong trào này thực sự trở thành Phong trào "toàn dân, toàn diện", là cái gốc cho việc phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở phong phú, lành mạnh./.

 Tin bài: Triệu Thủy; ảnh: Tô Anh Tú

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction