Sáng ngày 21/10/2015, tại Nhà Văn hóa huyện Lạc Sơn, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (2011-2015); 20 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (1995-2015); 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (2005-2015).

 dcchuong

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Về dự Hội nghị có đồng chí: Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh; đồng chí Đỗ Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở VHTTDL, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh; đồng chí Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào huyện và đại diện cho 77 tập thể, gia đình tiêu biểu xuất xắc trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Phong trào.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến nay đã thực sự trở thành phong trào văn hóa lớn, có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện. Phong trào đã thực sự phát huy tiềm năng và huy động sức mạnh tổng hợp của mọi người dân vào việc xây dựng huyện ngày càng văn minh, sạch đẹp; làm khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở các khu dân cư, cùng quan tâm giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống; làm cho người dân ngày càng ý thức và tự giác trong việc đóng góp trách nhiệm, nghĩa vụ với Nhà nước ở địa phương, sẵn sàng san sẻ, trợ giúp các trường hợp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống. Thông qua các hoạt động của phong trào, cuộc vận động và thực hiện nếp sống văn minh ngày càng xuất hiện nhiều gương “Người tốt - việc tốt”, Gia đình Văn hóa; thôn, bản, khu phố văn hóa; Cơ quan văn hóa - sạch đẹp - an toàn; đơn vị văn hóa. Hệ thống chính trị ở cơ sở, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể với nhân dân và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, đã góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nên động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh

Trong 5 năm thực hiệnPhong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện đã đạt được kết quả đáng khích lệ: năm 2011 đạt 80,9% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; đạt 75,78% xóm, phố, khu dân cư văn hóa. Năm 2012 đạt 81,2% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; đạt 76% xóm, phố, khu dân cư văn hóa. Năm 2013 đạt 77,5%% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Năm 2014 đạt 80,3% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa;  đạt 76,86% xóm, phố, khu dân cư văn hóa. Năm 2015 ước đạt 80,3% số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa và  đạt 76,86% xóm, phố, khu dân cư văn hóa.

Sau 20 năm thực hiện Cuộc vận động đã góp phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện, đẩy nhanh tiến độ "Xóa đói giảm nghèo", tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm (từ 47,24% năm 2010 giảm xuống còn 19,5% năm 2015). Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", hàng năm Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  từ huyện đến cơ sở phối hợp với ngành Lao động - Thương binh – Xã hội hướng dẫn, vận động ủng hộ Quỹ. Kết quả từ năm 1995 đến nay đã giúp được hơn 5.000 người với số tiền hơn 6 tỷ đồng, có 28/29 xã, thị trấn thực hiện tốt. Công tác vận động, ủng hộ, cứu trợ giúp đỡ đồng bào trong và ngoài huyện bị thiệt hại do thiên tai gây ra với số tiền 1.033.402.119 đồng. Năm 2014 phát động ủng hộ Quỹ hỗ trợ công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc toàn huyện được 312.897.959 đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã thực sự có những bước thay đổi, mang lại hiệu quả thiết thực của người dân. Kết quả từ năm 2011 đến 9 tháng đầu năm 2015 đã huy động được các nguồn lực lớn do nhân dân đóng góp là: Hiến đất làm đường giao thông nông thôn 226.972,5m2; Đào đắp kênh mương được 72.700m3; Phát dọn kênh mương mái đập được 58.000m2; Đóng góp 73.280 ngày công. Tổng kinh phí ước đạt trên 14,7 tỷ đồng.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội từ năm 2005 đến nay được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện, Ban Chỉ đạo Phong trào "TDĐKXDĐSVH" của huyện. UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Trong các Quy ước của xóm, phố đã cụ thể hóa các nội dung của phong trào thành tiêu chí cụ thể để người dân được bàn bạc, thảo luận công khai, dân chủ, đi đến thống nhất cùng thực hiện. Do vậy việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong những năm qua được nhân dân tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán và điều kiện thực tế của mỗi gia đình.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Phong trào huyện đã tặng giấy khen cho 77 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào, trong đó có 18 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào "TDĐKXDĐSVH" giai đoạn 2011-2015; có 15 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động "TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 1995-2015; có 10 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội giai đoạn 2005-2015.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction