Ngày 7/3, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác gia đình năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tới dự và chủ trì Hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban công tác gia đình tỉnh; đồng chí Bùi Ngọc Lâm – TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL, Phó trưởng ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo công tác Gia đình.

chuong1

Theo báo cáo năm 2015, Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã ban hành trên 50 văn bản về công tác gia đình, trong đó tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư về “xây dựng gia đình thời kỳ CNH – HĐH đất nước”… Các ngành thành viên đã phối hợp tổ chức 64 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho trên 4.000 học viên, tổ chức trên 20 buổi hướng dẫn tổ chức sinh hoạt các CLB gia đình phát triển bền vững tại cơ sở. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ quan thường trực BCĐ đã triển khai tích cực các hoạt động tham mưu, phối hợp đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về gia đình phù hợp với tính hình của địa phương; lồng ghép nội dung tuyên truyền về xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình và PCBLGĐ vào hoạt động phong trào TDĐKXDĐSVH. Sở Lao động thương binh và xã hội thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động (16.300 lao động); triển khai thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi của nhà nước đối với gia đình, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện tốt Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển gia đình Vn đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm. Sở TT & TT, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn… đều tổ chức được nhiều hoạt động truyền thông, mở các cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng chống bạo lực gia đình, quan tâm đến công tác nữ công, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện công tác gia đình. Trong năm 2016, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh, đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL. Lồng ghép việc triển khai nhiệm vụ công tác gia đình với phát triển phong trào TDĐKXDĐSVH và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và tai, tệ nạn xã hội phù hợp với điều kiện của tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao sự phối hợp tích cực của các thành viên Ban chỉ đạo trong triển khai công tác gia đình. Để công tác gia đình tiếp tục đạt được kết quả tốt trong những năm tới. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các thành viên trong Ban chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác gia đình trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Luật bình đẳng giới, phòng - chống bạo lực gia đình gắn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo; huy động sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác gia đình, xây dựng các mô hình điểm, tiêu biểu để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong thực hiện…

Số điện thoại hữu ích

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết Thủ tục hành chính 02183.899.255-Tại Sở Tư Pháp

Hot line: 0898.701.005 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hòm thư:sovanhoattdlhoabinh@gmail.com 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction