Ngày 9/3, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Tới dự và chủ trì Hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào; đồng chí Bùi Ngọc Lâm – TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL, Phó trưởng ban chỉ đạo phong trào và các thành viên Ban chỉ.

td

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào

Theo báo cáo năm 2015, Ban chỉ đạo tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo phong trào từ cơ sở lên cấp tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ quan thường trực ban chỉ đạo chủ trì phối hợp, tham mưu cho Ban chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai hướng dẫn phong trào trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Chỉ đạo 100% các huyện, thành phố tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào TDĐKXDĐSVH và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội khen 793 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc… các ngành thành viên phối hợp, tổ chức được nhiều hoạt động truyền thông, tuyên truyền nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức ngành mình. Kết quả năm 2015 thực hiện tốt 05 nội dung và 07 phong trào: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh; xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở; Phong trào “Người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”; phong trào xây dựng “Gia đình Văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ” gắn với xây dựng nông thôn mới; phong trào “làng Văn hóa”; Phong trào cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học Văn hóa; phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào “Học tập, lao động sáng tạo”. Phong trào đã thực hiện thấm sâu và có sức lan tỏa đến mỗi người dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp mà phong trào đêm lại, đẩy lùi những tập tục lạc hậu còn tồn tại.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa” có tầm quan trọng đời sống hàng ngày của người dân nó góp phần phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong quan hệ giữa người với người cũng như trong các mối quan hệ khác làm cho cuộc sống của mỗi xóm, làng, bản, khu dân cư, mỗi gia đình thực sự có nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ và yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo và huy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo để phong trào có sức lan tỏa mạnh trên địa bàn./.  

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction