Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, góp phần xây dựng, tô thắm, làm rạng rỡ thêm bản sắc văn hóa dân tộc; là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi Quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

gđ1

Lớp tập huấn công tác Gia đình tại huyện Yên Thủy

Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng những chức năng cơ bản của gia đình luôn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển của mỗi Quốc gia, mỗi đất nước. Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, các biểu hiện tiêu cực trong công tác gia đình như: Bất bình đẳng giới, bạo lực gia đình, tình trạng ly hôn, tỷ lệ nạo phá thai trong giới trẻ…đang có nguy cơ gia tăng. Để tiến tới ngăn chặn, giảm bớt và đẩy lùi tình trạng tiêu cực trên thì công tác tuyên truyền cho nhân dân và bồi dưỡng kiến thức về công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ tại cơ sở là rất quan trọng, cần thiết.

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-BCĐCTGĐ ngày 23 tháng 02 năm 2016 về việc triển khai công tác gia đình năm 2016 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh và Kế hoạch số 247/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn công tác gia đình nhằm củng cố và xây dựng gia đình các dân tộc tỉnh Hòa Bình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác gia đình. Cuối tháng 4 và tháng 5 năm 2016, trong các ngày 26,27/4; 10,11/5 và 25,26/5 tại Nhà văn hóa các huyện Đà Bắc, Yên Thủy và thành phố Hòa Bình. Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 03 lớp tập huấn công tác gia đình, Phòng chống bạo lực gia đình cho 330 học viên là cán bộ Lãnh đạo, chuyên viên Phòng VHTT, cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn và Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình phát triển bên vững cơ sở. Dự lớp tập huấn và chỉ đạo, hướng dẫn có đồng chí Lưu Huy Linh, đồng chí Đinh Danh Hạnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về phía huyện, thành phố có các đồng chí Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố tới dự khai mạc. Trong các ngày tổ chức lớp tập huấn các học viên đã được giảng viên truyền đạt và tiếp thu được kiến thức như: Quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà Nước về công tác gia đình; các văn bản của Nhà nước quy định trong công tác gia đình và Phương pháp tổ chức các Câu lạc bộ gia đình tại cơ sở, các giảng viên đã đưa ra các câu hỏi, tình huống và phương pháp xử lý trong công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình thường gặp tại cơ sở.

Kết thúc 03 Lớp tập huấn các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản cần thiết để triển khai các hoạt động tại cơ sở, góp phần phấn đấu đạt các chỉ tiêu trong Chỉ thị 146/CT-BVHTTDL ngày 28/6/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình "Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình" đảm bảo đến năm 2016 có ít nhất 60% số xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, thành lập địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đến nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành tập huấn mẫu cho 11/11 huyện, thành phố để triển khai trong nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh./.

                                   Tin và ảnh: Quốc Cường (Phòng XDNSVH&GĐ)

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction