Ngày 15/01, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tích UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác gia đình; đồng chí Bùi Ngọc Lâm – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTT&DL, Phó trưởng Ban chỉ đạo công tác gia đình và các ngành thành viên Ban chỉ đạo.

giadinh2018

(Toàn cảnh Hội nghị)

          Theo báo cáo kết quả thực hiện năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng những kết quả đạt được từ công tác gia đình đã khẳng định chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng ta, chính sách pháp luật của Nhà nước đã thấm sâu vào đời sống của cán bộ, nhân dân. Toàn dân đồng tình hưởng ứng, chung sức chung lòng, đoàn kết xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Cùng với sự nhiệt tình hưởng ứng của cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, bên cạnh đó phải nói đến vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, UBMTTQ từ tỉnh xuống đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức đổi mới và nội dung phong phú, đa dạng, tập trung thống nhất chỉ đạo cơ sở, tổ chức các hoạt động về công tác gia đình mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ đời sống của nhân dân.

gd2018

(Đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh bế mạc hội nghị)

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018: các ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo cần tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt; các cấp Ủy đảng, chính quyền các huyện, thành phố, các xã , phường, thị trấn triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; tập trung nguồn lực để thực hiện hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và tổng kết 5 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; tiếp tục duy trì các mô hình thí điểm đã được triển khai trên địa bàn tỉnh; tăng cường hoạt dộng kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình,…./.

                                                                                      Lưu Trang – Phòng XDNSVH&GĐ

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction