Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; xây dựng, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

Theo đó, Chủ đề, thời gian, nội dung và các thông điệp truyền thông như sau:

- Chủ đề: tiếp tục thực hiện chủ đề“Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

- Thời gian: Các hoạt động diễn ra trong suốt tháng 6 năm 2018. Riêng từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 28/6/2018 phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung hoạt động:

+ Phối hợp, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình như: hội thảo, hội nghị, gặp mặt, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, hội thi, hội diễn, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể dục, thể thao, v.v... Xây dựng, phát sóng các clip, phóng sự tuyên truyền, các thông điệp truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình trên Đài Truyền thanh -Truyền hình.

+ Phát động tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” đối với toàn thể các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh trong ngày 28/6/2018.

+ Tuyên truyền thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử; treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

+ Tổ chức các hoạt động khác: các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức, địa phương căn cứ tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể tổ chức và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6).

- Các Thông điệp truyền thông:

+ Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6!

+ Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương!

+ Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc!

+ Gia đình là tế bào của xã hội, thành trì của Tổ quốc!

+ Xây dựng môi trường văn hóa gia đình - cộng đồng - xã hội lành mạnh!

+ Xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và bền vững!

+ Gia đình là môi trường quan trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa!

+ Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình!

+ Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em!

+ Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật!

+ Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật!

+ Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình!

+ Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!

+ Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con, cháu thảo hiền!

                                 Anh Nguyễn – Phòng XDNSVHGĐ

                                                      

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction