Ngày 04 tháng 11 năm 2018 Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) tỉnh Hòa Bình do đồng chí Đinh Thị Hường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình,thành viên Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) là thành viên đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Đại diện huyện Kỳ Sơn đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện, cùng các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại đơn vị Thị trấn Kỳ Sơn và cũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Thị trấn trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Năm 2018: Danh hiệu gia đình văn hóa 628/661 hộ đạt 95%; Gia đình văn hóa 3 năm liên tục 457/661 hộ đạt 71,8%; Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc 285/457 hộ đạt 45,3%. Tuy nhiên sự phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo còn chưa được chặt chẽ, các văn bản lưu trữ chưa khoa học, hợp lý.

Tiếp đó, đoàn làm việc tại Hội trường UBND huyện, thông qua báo cáo về  kết quảthực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện được phát động rộng rãi. Ban chỉ đạo, Ban vận động phong trào các cấp luôn đã phối hợp chặt chẽ cùng với các ban ngành, hội đoàn thể, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào, triển khai thực hiện lồng ghép với công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, vận động thực hiện kế hoạch hóa gia đình, thực hiện nội dung quy ước ở cộng đồng. Bên cạnh đó, công tác đăng ký, quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu cũng được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Trong năm 2018 đơn vị đã đạt được những kết quả quan trọng đó là: Tham mưu, chỉ đạo, triển khai kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 04/8/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030; ban hành kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018; kiện toàn Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện. Qua việc thực hiện phong trào đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ nhân dân ngày càng được nâng cao; cảnh quan môi trường, ngày càng xanh, sạch, đẹp; xây dựng nếp sống văn minh.

Đến nay toàn huyện có 84 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa đạt 98,8%; có 6.741 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 83,7% tăng 1,7% kế hoạch giáo của tỉnh;04 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 74 khu dân cư văn hóa. Hệ thống thiết chế Nhà văn hóa, khu thể thao thôn, xã toàn huyện đã có 82 nhà văn hóa thôn, 12 khu thể thao thôn, 3 nhà văn hóa xã, 4 khu thể thao xã đảm bảo theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt thay đổi nhận thức của người dân, không tổ chức lãng phí, rườm rà, song vẫn đảm bảo các nghi lễ truyền thống … Đến nay, tỷ lệ người dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên toàn huyện đạt 33%. Công tác gia đình cũng được huyện chú trọng,trên địa bàn huyện đã thành lập và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ “Phòng chống bạo lực gia đình”, Câu lạc bộ “Không sinh con thứ 3”, Câu lạc bộ “5 không 3 sạch” … Phong trào học tập, lao động, sáng tạo và xây dựng “Người tốt, việc tốt” và điển hình tiên tiến tiếp tục được triển khai thực hiện, ngày càng đi sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đinh Thị Hường, trưởng đoàn đã đánh giá cao sự quan tâm triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Kỳ Sơn trong năm qua, đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian. Đồng chí đề xuất huyện:  cần tăng cường hơn nữa vai trò và sự phối hợp giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo; đối với các doanh nghiệp, huyện cần quan tâm hơn nữa đến những chính sách cho người lao động tích cực nắm vững đôn đốc cơ sở thực hiện, phát huy phong trào các điển hình, quan tâm xây dựng các mô hình, cụ thể trong thực hiện, kịp thời động viên những điển hình, để đưa Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction