Gia đình

Thực hiện Kế hoạch số 454/KH-SVHTTDL ngày 21/3/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình năm 2019. Trong tháng 4/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình tỉnh tại thành phố Hòa Bình và huyện Lạc Thủy.Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình và các đồng chí Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Lạc Thủy và sự có mặt của 154 học viên là các đồng chí Lãnh đạo và chuyên viên phòng Văn hóa & Thông tin cùng các đồng chí công chức Văn hóa - Xã hội các xã, phường, thị trấn của 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

C:\Users\Administrator\Downloads\20190426_094433.jpg

(Đ/c Bùi Xuân Trường, PGĐ Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng)

Tại Hội nghị, các học viên được truyền đạt những nội dung văn bản mới về công tác gia đình như; Một số kiến thứccơ bản về gia đình; Kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; tập trung vào hướng dẫn phương pháp thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 07 của Bộ VHTTDL.

C:\Users\Administrator\Downloads\20190425_080408.jpg

(Các học viên lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác gia đình tỉnh năm 2019 tại huyện Lạc Thủy)

Thông qua Hội nghị giúp cho các học viên được trao đổi và giải đáp một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương, kịp thời nắm bắt các văn bản chỉ đạo về công tác gia đình; nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và tổ chức điều hành hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; đồng thời, tham mưu, xây dựng các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả công tác gia đình tại cơ sở./.

         Nguyễn Anh - SVHTTDL

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú