Hướng dẫn viên

Danh sách Hướng dẫn viên Du lich Nội địa và Quốc tế

Hướng dẫn viên nội địa:

Stt

Họ và tên

Số thẻ HDV

Ngày cấp

1

Bùi Văn Chiển

217210163

06/04/2021

2

Bùi Trung Dũng

217200162

22/09/2020

3

Đinh Trung Tuyên

217200161

11/09/2020

4

Đoàn Huy Long

217190160

29/11/2019

5

Bùi Thị Mai Hương

217190158

27/08/2019

6

Bùi Anh Hoàn

217190155

21/05/2019

7

Lưu Thị Hương

217190154

16/05/2019

8

Bùi Thị Minh Huệ

217190153

09/04/2019

9

Vũ Văn Thanh

217180150

12/09/2018

10

Nguyễn Thị Thanh Huyền

217180151

12/09/2018

11

Nguyễn Quốc Huy

217180149

23/05/2018

12

Lê Châu Anh

217180148

29/03/2018

Hướng dẫn viên quốc tế

Stt

Họ và tên

Số thẻ HDV

Ngày cấp

1

Bùi Thanh Định

117170145

08/12/2020

2

Vương Cường

117130141

30/06/2020

3

Nguyễn Thành Đạt

117190159

09/10/2019

4

Phạm Văn Vịnh

117100119

20/09/2019

5

Trương Phước Trung

117130125

20/09/2019

6

Nguyên Văn Dương

117130127

20/09/2019

7

Lê Phú Linh

117130128

20/09/2019

8

Dương Hồng Quân

117130129

20/09/2019

9

Nguyễn Tuấn Dũng

117130130

20/09/2019

10

Hoa Thắng

117130131

20/09/2019

11

Đặng Khánh Tùng

117130138

20/09/2019

12

Trương Kính

117130140

20/09/2019

13

Nguyễn Kim Chi

117100114

27/08/2019

14

Bùi Thị Bích

117190157

07/08/2019

15

Lã Quý Hưng

117100112

17/07/2019

16

Chung Ngọc Văn

117100116

17/07/2019

17

Đỗ Việt Phương

117100101

14/06/2019

18

Nguyễn Hữu Tuân

117190156

14/06/2019

19

Nguyễn Quang Vinh

117100107

06/06/2019

20

Nguyễn Anh Phong

117100108

06/06/2019

21

Bùi Thế Huỳnh

117100110

06/06/2019

22

Nguyễn Trọng Oánh

117100113

06/06/2019

23

Nguyễn Mạnh Châu

117100120

06/06/2019

24

Hà Đức Hội

117190152

01/04/2019

                                                                                                          

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú