Tổng hợp tin

           Thực hiện Kế hoạch số 463/KH-SVHTTDL ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, về việc tổ chức triển khai “Tháng hành động phòng, chống ma túy”.

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch số 72/PHP-KH ngày 28 tháng 6 năm 2016 cho Rạp Hòa Bình và 07 đội chiếu bóng lưu động tổ chức thực hiện chiếu phim miễn phí tại Rạp và các thôn, bản, xã vùng cao với nội dung: Cắt 80m băng zôn khẩu hiệu “Tháng hành động phòng chống ma túy”;  Phim truyện: “Phi vụ cuối cùng”; “Những nhánh cây đời”,“Tướng cướp Bạch Hải Đường“Đón khách”; Phim phóng sự, tài liệu: “Áo trắng dính chàm” “Sự kỳ thị nghiệt ngã”, “Còn lại với thời gian”, “Ngôi nhà không có đàn ông”, “Tiếng khèn trên đỉnh núi”, “Tình yêu và nghị lực”, “Phòng chống tệ nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em”.

Tổng số buổi chiếu: Rạp Hòa Bình là 10 buổi;  07 đội lưu động là 116 buổi. Thu hút 8.840 lượt người xem.

                                                       Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú