Tổng hợp tin

Ngày 22/01/2018, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tống Đức Chiến - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh; đồng chí Lưu Huy Linh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Đ/c Vũ Văn Đoàn - Chủ tịch công đoàn ngành, Chánh Văn phòng Sở và toàn thể Đoàn viên Công đoàn Sở.

Hội nghị đã thông qua các báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Báo cáo đã tổng hợp đánh giá trong năm 2017 tuy còn nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Sở luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đã đề ra, Đoàn viên Công đoàn luôn tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động.

Tại Hội nghị các đại biểu phát huy dân chủ tham gia đóng góp nhiều ý kiến. Đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế năm 2017 để thực hiện tốt hơn các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2018. Hội nghị đã nhất trí và quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu cho năm 2018 về chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, không có cá nhân, đơn vị vi phạm…

 Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lưu Huy Linh -  Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức cũng như Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm qua và nhấn mạnh những nội dung trọng tâm mà công đoàn Sở cần tập trung trong thời gian tới.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn đã công bố các quyết định khen thưởng đối với các cá nhân và tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2017.

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú