Overview Overview Search Search Up Up
Category: Thể lệ, quy chế các cuộc thi
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
Files:
zip.png Quy chế tổ chức cuộc thi độc tấu và hòa tấu nhạc cụ toàn quốc năm 2020 NEW

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-03-23
739.87 KB
6
zip.png Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2020 và đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-02-27
715.67 KB
3
zip.png Thể lẹ thi mẫu huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình

(0 votes)

DownloadCreated
Size
Downloads
2020-02-21
903.13 KB
5
zip.png Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh tuyên truyền cổ động 60 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

  • <