Năm 2021, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, các Kế hoạch 5 năm theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 5 năm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. 

Năm 2020 là năm cuối thực hiện: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng ; Nghị quyết số 05-NQ/ĐH Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020; Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế -xã hội tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 và là năm diễn ra Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng .

Ngày 16/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình năm 2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực.

Kết quả hình ảnh cho hang kia pà cò

Một góc Hang Kia nhìn từ trên cao

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1528/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (KDLQG) Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kễ hoạch thực hiện Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nội dung tải tại đây

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PAKN VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction