Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1528/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (KDLQG) Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030.

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 cuả Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kễ hoạch thực hiện Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Nội dung tải tại đây

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 26/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thực hiện Chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững

Nội dung tải tại đây

Ngày 30/01/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kế hoạch số 126/KH-SVHTTDL kế hoạch rà soát thủ tục hành chính

Nội dung tải tại đây

Số điện thoại hữu ích

Địa chỉ phản ánh, kiến nghị quy
định hành chính:
SĐT: 02183.896.212
SĐT: 02183.852.491
Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
Hot line: 0898.701.005 Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
sovanhoa@hoabinh.gov.vn

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction