Trong 9 tháng đầu năm 2019, Thư viện tỉnh đã khắc phục khó khăn, hạn chế để triển khai hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đầu năm.

Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình tháng 10 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2019

Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình 9 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Trong quý II năm 2019 Sở đã thụ lý và giải quyết 140 hồ sơ (05 hồ sơ chuyển từ kỳ trước sang) liên hệ làm các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh. Trong đó có có 127 hồ sơ đã trả kết quả và 13 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ban Chỉ đạo xây dựng ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Đề án, Quyết định, Kế hoạch công tác về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh. Triển khai cụ thể hóa những nhiệm vụ, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh Hòa Bình; chỉ đạo thực hiện kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction