Quý I/2020, Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để quản lý, phát triển ngành ở địa phương; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về VHTTDL; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hiệu quả các hoạt động VHTTDL từ tỉnh tới cơ sở. Kết quả được thể hiện trên các lĩnh vực sau:

    Năm 2019, Ban Biên tập website đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao như: kiểm duyệt tin, bài viết, cập nhật thông tin, định hướng phát triển toàn diện về nội dung và các hoạt động của hai website; quản lý vận hành tổ chức duy trì, đảm bảo hoạt động thường xuyên của Website. Đôn đốc cán bộ, công chức viên chức quản lý và người lao động trong toàn ngành tham gia viết tin, bài để hai website trở nên phong phú và đa dạng.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Thư viện tỉnh đã khắc phục khó khăn, hạn chế để triển khai hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đầu năm.

Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình tháng 10 Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11 năm 2019

Báo cáo Công tác Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình 9 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PAKN VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction