Thống kê, báo cáo

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Thư viện tỉnh đã khắc phục khó khăn, hạn chế để triển khai hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đầu năm.

Kết quả, thường xuyên duy trì nề nếp phục vụ bạn đọc thu hút 61.300 lượt bạn đọc và 68.000 lượt sách báo luân chuyển đi cơ sở; có 493.701 lượt truy cập vào website của Thư viện tỉnh Hòa Bình; tổng hợp và lược thuật trên 600 tin, bài trên báo, tạp chí Trung ương viết về địa phương; tổ chức 16 cuộc trưng bày sách báo phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm, các chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; treo 42 lượt băng zôn, cờ phướn tuyên truyền; tổ chức phục vụ xe ô tô thư viện lưu động được 35 cuộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; phục vụ cấp 10.200 thẻ miễn phí xe ô tô thư viện lưu động và cấp 1.500 thẻ thiếu nhi miễn phí trong dịp hè 2019; phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức chương trình tặng 4 đầu sách/1000 bản cho Thư viện tỉnh. Tổ chức chương trình “Hành trình từ trái tim” -“Hành trình lập Chí vĩ đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc” cho 30 triệu thanh niên Việt, trong đó có 100 đoàn viên thanh niên tỉnh Hòa Bình tham gia; tham gia 01 gian hàng trưng bày sách nghệ thuật theo mô hình “Chắp cánh tương lai” tại Ngày hội Văn hóa đọc năm 2019; phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc tổ chức Ngày Hội sách và văn hóa đọc năm 2019 thu hút 10.000 lượt người đến thăm quan, đọc sách, nghiên cứu; phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tổ chức đi tuyên truyền lưu động và phục sách xe ô tô thư viện lưu động tại các huyện Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi, Đà Bắc, Cao Phong, Mai Châu, Tân Lạc được 22 xã, thu hút 44.000 lượt người tham gia.

- Thành Công - TVT

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú