Quý I/2020, Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản để quản lý, phát triển ngành ở địa phương; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về VHTTDL; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hiệu quả các hoạt động VHTTDL từ tỉnh tới cơ sở. Kết quả được thể hiện trên các lĩnh vực sau:

Công tác tham mưu và quản lý Nhà nước

Trong quý I năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ban Chỉ đạo của tỉnh ban hành các Quyết định, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tỉnh Hòa Bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025,định hướng đến năm 2030; Quán triệt chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong toàn ngành triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 44-CT/TTg, ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tổ chức kiểm tra tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và phòng, chống dịch Covid-19 trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, kinh doanh các dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Trong quý I, đã tiến hành kiểm tra 59 tổ chức, cá nhân trong đó 25 cơ sở hoạt động kinh doanh Karaoke, 15 đơn vị thực hiện quảng cáo, 07 đơn vị lưu trú du lịch, 07 điểm di tích, 04 khu du lịch, 01 sân Golf. Lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 đơn vị thực hiện quảng cáo, 01 đơn vị lưu trú du lịch với tổng số tiền 17.000.000đ. Thực hiện công tác tiếp công dân tại cơ quan; tiếp nhận giải quyết 02 đơn phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định.

Tổ chức các hoạt động chuyên ngành

Lĩnh vực Văn hoá, Gia đình

Thành lập Đoàn nghệ nhân tham gia các hoạt động phục vụ sự kiện giới thiệu, quảng bá Văn hóa – Du lịch Hòa Bình tại Hà Nội; Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai chỉ tiêu kế hoạch phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2021.Hướng dẫn, chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện tổng kết Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021; đăng ký các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2021. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025 . Đề xuất các nội dung triển khai thực hiện Quyết định 1620-QĐ/TU, ngày 12/8/2020 của Tỉnh ủy về việc ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2020 - 2025 theo chức năng, nhiệm vụ của ngành; Chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội, tín ngưỡng đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống Covid 19.Tổ chức trưng bày hiện vật bảo tàng chuyên đề“Sưu tập tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa do nhóm nhân sĩ Hà Đông trao tặng tỉnh Hòa Bình”. Xây dựng kế hoạch trưng bày chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình qua các nhiệm kỳ, từ năm 1989 đến tháng 3 năm 2021” phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ đạo Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình tổ chức chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhân dân. Trong quý I, Đoàn đã tổ chức 09 buổi biểu diễn, trong đó có 05 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị; 04 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân các xã vùng II, III, ước phục vụ hơn 4.700 lượt người xem

Quản lý nhà nước về Gia đình: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác gia đình năm 2021; ban hành Kế hoạch, Quy chế hoạt động và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. Tổchức 3 cuộc truyền thông cho nhóm cộng đồng về kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình tại Đông Lai và Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc.

Lĩnh vực Thể dục, thể thao

mưu Ban Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn công tác triển khai Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VII năm 2022; ban hành Điều lệ giải Vô địch Bóng chuyền tỉnh Hòa Bình (môn thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh HB lần thứ VII, năm 2022). Chỉ đạo các địa phương tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao năm 2021 cho các địa phương triển khai thực hiện. Trong quý I, các địa phương đã tổ chức 02 giải thể thao cấp huyện; 01giải thể thao cấp xã có hơn 529 vận động viên tham dự

Lĩnh vực Du lịch

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh triển khai Kế hoạch công tác du lịch và giao chỉ tiêu phát triển du lịch cho các huyện, thành phố năm 2021.Tổ chức thành công Chương trình giới thiệu, quảng bá Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội; ban hành Kế hoạch chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2021.Xây dựng dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch triển khai Đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Hòa Bình”. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp và người dân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tư, an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 cho khách đến các khu, điểm du lịch trong dịp Tết Nguyên đán 2021. Trong quý I, Hòa Bình ước đón 470.000 lượt khách, đạt 13,7% % kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế 35.000 lượt, đạt 17,5% kế hoạch năm; khách nội địa 435.000 lượt, đạt 13,4% kế hoạch năm; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 380 tỷ đồng, đạt 13,1 % kế hoạch năm.

Ngày 19/3/2020 – Tác giả: Ngọc Tú

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg

 

 

 

Thống kê truy cập

1933403
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
53
509
1778
77132
3421
1127
1933403

Your IP: 34.231.147.28
2022-05-21 01:20

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction