Thông báo nhiệm vụ tháng 8 năm 2019

Nội dung Đơn vị thực hiện
1 Tờ trình xin chủ trương bãi bỏ Quyết định 11/2008/QĐ-UBND về kinh doanh dịch vụ văn hóa.  Phòng quản lý Văn hóa
2 Tham mưu ban hành kế hoạch Tiểu ban Nội dung – Tuyên truyền – TĐKT Tuần Văn hóa, Du lịch 2019; Tham mưu thành lập hội đồng nghệ thuật Tuần Văn hóa, Du lịch năm 2019.
3 Tham mưu ban hành thể lệ cuộc thi Người đẹp xứ Mường năm 2019, trong khuôn khổ Tuần VHDL năm 2019; Tham mưu tổ chức họp báo phát động cuộc thi Người đẹp xứ Mường năm 2019, trong khuôn khổ Tuần VHDL năm 2019.
4 Tham mưu tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng tỉnh Hòa Bình năm 2019.
5 Tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định trang phục đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội DTTS tỉnh Hòa Bình lần thứ 3.
6 Phối hợp với Sở TTTT tổ chức Hội thi Tuyên truyền về biển đảo.
7 Tham mưu thành lập Hội đồng phê duyệt nội dung Tái bản cuốn sách Mo Mường Hòa Bình.
8 Tham mưu lập hồ sơ di tích Cơ sở A2, Báo Nhân Dân.
9 Trình Ban hành Đề án “Cơ cấu lại Ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

          

Phòng Quản lý Du lịch

10 Xây dựng dự thảo Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 (đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh lại tên đề án thành: Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh gắn với phát triển nông thôn mới theo Đề án chung của Bộ).
11 Hoàn thiện dự thảo Báo cáo kết quả khảo sát phẩm du lịch mạo hiểm trên khu du lịch hồ Hòa Bình.
12 Phối hợp tổ chức nội dung hoạt động tham quan du lịch cộng đồng tại xóm Ải (trong chương trình Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc);
13 Tổ chức lớp kỹ năng phát triển du lịch cộng đồng tại Cao Phong; Truyền dạy các tiết mục văn nghệ phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Mường tại 02 điểm ở huyện Tân Lạc và Cao Phong .
14 Xây dựng Kế hoạch và làm sách “Khám phá, trải nghiệm du lịch cộng đồng trên Khu du lịch hồ Hòa Bình” năm 2019 và tập gấp bảo vệ môi trường.
15 Chuẩn bị nội dung Hội nghị tổ giúp việc trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh mở rộng tại Hòa Bình và Xây dựng Kế hoạch hợp tác chung 8 tỉnh năm 2019. Tham mưu chuẩn bị nội dung tham dự hội chợ ITE tại thành phố Hồ Chí Minh trong Chương trình hợp tác 8 tỉnh năm 2019.
16 Tiếp tục đi khảo sát, điều tra đánh giá tiềm năng và thực trạng du lịch cộng đồng tỉnh Hòa Bình; khảo sát, điều tra và rà soát bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình.
17 Theo rõi đôn đốc tình hình triển khai cuộc thi cuộc thi “Video clip và Ảnh đẹp quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình, năm 2019”.
18 Tham mưu, đề xuất dự thảo, phương án hỗ trợ cho các hộ gia đình làm du lịch tại 02 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu.
19 Tham mưu đăng cai tổ chức giải Vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc và giải Vô địch địa hình trẻ toàn quốc ( 30/8 -06/9/2019, khai mạc 7h30 ngày 01/8). Phòng Quản lý TDTT
20 Tham mưu thành lập đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XIV tại tỉnh Sơn La (18/8 -20/8/2019).
21 Tham mưu thành lập đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình tham Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XI khu vực I tại tỉnh Bắc Kạn ( 23/8 -28/8/2019).
22 Tham mưu Quyết định phê duyệt học sinh trúng tuyển các lớp năng khiếu TDTT năm học (2019-2020); Quyết định thành lập các đội tuyển tham gia thi đấu các giải toàn quốc theo kế hoạch.
23 Tham mưu chuấn bị Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình mở rộng lần thứ XXVIII năm 20199 (18/8/2019).
24 Tổng hợp, đề xuất các đơn vị nhận hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa thôn, bản cho các xã về đích nông thôn mới, trong chương trình MTQG xây dựng NTM.


Phòng Xây dựng NSVH&GĐ        

25 Phối hợp với văn phòng điều phối NTM đi kiểm tra các xã đăng ký về đích NTM năm 2019.
26 Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra thiết chế văn hóa thể thao cơ sở.
27 Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định và qui định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
28 Tổng hợp kết quả, tham mưu xây dựng BC tổng kế 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 201-2020 trong việc thực hiện tiêu chí số 06, 16.
29 Tham mưu cho BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” hướng dẫn các huyện: Kim Bôi, Lạc Thủy, Yên Thủy, Đà Bắc thực hiện bình xét danh hiệu “Khu dân cư Văn hóa” cho các xã đăng ký về đích Nông thôn mới năm 2019.
30 Phối hợp với Phòng Kế hoạch, Tài chính tham mưu xin ý kiến các ngành thông nhất trong việc Hướng dẫn sắp xếp hệ thống thiết chế Văn hóa, Thể thao cấp huyện, xã sau khi sát nhập đơn vị hành chính.
31 Đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác Gia đình, các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình; theo dõi các mô hình điểm phòng, chống bạo lực gia đình.
32 Tham mưu xây dựng Kế hoạch đào tạo năm 2020; Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025".

   

Phòng Tổ chức - PC

33 Tham mưu soạn thảo nội dung thuộc lĩnh vực ngành vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
34 Tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành khung năng lực vị trí việc làm viên chức của 5 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; thẩm định cơ cấu chuyên môn viên chức để tuyển dụng năm 2019 theo chỉ tiêu biên chế giao.
35 Phối hợp với phòng Quản lý văn hóa hoàn thiện dự toán Tuần văn hóa, du lịch 2019 trình thẩm định.


Phòng KH-TC     

36 Tiếp tục theo dõi, giám sát một số công trình do sở làm chủ đầu tư; Triển khai mua sắm một số thiết bị thuộc dự toán CTMTVH và Nông thôn mới 2019 (Hoàn thành xong 02 công trình: Cải tạo đường Pítch SVĐ và biển báo địa giới hành chính).
37 Tiếp tục triển khai dự án: Cải tạo Cung VH tỉnh khi có chủ trương.
38 Tiếp tục triển khai các bước XD dự thảo quyết định của UBND tỉnh quy định mức tiền thưởng cho các VĐV, HLV theo hướng dẫn tại NĐ số 52 của chính phủ.
39 XD dự toán Chương trình MTPTVH năm 2020; Phối hợp với sở tài chính trình nguồn kinh phí Thi tuyển mẫu phác thảo tại công trình nút giao thông đường QL 6 và HL-HB.
40 Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định của pháp luật.


Thanh Tra       

41 Tham mưu cho lãnh đạo Sở tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng và nghị định số 59/2019/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý.
42 Tham mưu trả lời ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa VXI để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (Theo nội dung công văn số 1136/UBND-TH ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh về việc trả lời bổ xung ý kiến, kiến nghị của cử tri trước ký họp thứ 9 HBNĐ tỉnh khóa XVI).
43 Công bố quyết định Thanh tra việc tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng và công tác quản lý Trung tâm văn hóa và thể thao đối với UBND xã Hương Nhượng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
44 Kiểm tra các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019 theo kế hoạch được phê duyệt. Tập trung kiểm tra các hoạt đông quảng cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
45 Kiểm tra, Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu.
46 Kiểm tra và giám sát công tác tổ chức thi đấu thể dục thể thao các giải trong tháng 8/2019.
47 Tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện công việc lập Hồ sơ, tài liệu nhập kho lưu trữ của Sở.


Văn phòng Sở  

48 Phân loại tài liệu tích đống; chuẩn bị văn bản báo cáo làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác Văn thư – Lưu trữ.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction