Chính phủ vừa ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó quy định mức đóng BHYT.

Sau đây là các văn bản pháp luật dành cho cán bộ, công chức, viên chức

Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong những chức năng cơ bản của Nhà nước ta. Nó gắn liền với việc thực hiện chính sách đối ngoại của nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong điều kiện trên thế giới còn tồn tại những thế lực đế quốc, phản động chưa từ bỏ dã tâm phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta thì việc tổ chức bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự cần thiết khách quan.

Bạo lực gia đình là vấn nạn của xã hội, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhất là phụ nữ và trẻ em. Hiện nay bạo lực gia đình xảy ra ở tất cả các nhóm xã hội gồm: Tri thức, nông dân, văn hóa, thu nhập, mức sống, tuổi tác, địa vị xã hội, vùng miền... Nó là nỗi đau, mối lo ngại của không ít gia đình, của mỗi quốc gia và cộng đồng quốc tế.

vo tinh

Trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc và phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương; đặc biệt sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong việc xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo tiền đề vật chất, tinh thần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hành phúc và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction