1. Về tổ chức hoạt động kỷ niệm:

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, Ngành, địa phương. Nghị Định bao gồm các nội dung chính sau:

a) Nghị định chỉ quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự công nhận ngày truyền thống của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các ngành; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, không quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự công nhận ngày thành lập. Ngày thành lập của bộ, ngành, địa phương đã được thể hiện tại văn bản thành lập của cơ quan có thẩm quyền, do vậy không phải làm trình tự, thủ tục công nhận ngày thành lập.

b) Chỉ tổ chức lễ kỷ niệm vào năm tròn. Trường hợp bộ, ngành, cấp tỉnh đồng thời có ngày thành lập, ngày tái lập, ngày truyền thống thì chỉ được lựa chọn  một trong các ngày trên để tổ chức lễ kỷ niệm. Trong các năm khác, không tổ chức lễ kỷ niệm, chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác để kỷ niệm.

c). Các đối tượng không thuộc Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018  của Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu, hướng dẫn tổ chức theo nguyên tắc quy định tại Nghị định.

d) Không tổ chức tiệc chiêu đãi, tặng quà kỷ niệm.

2. Về nghi thức, nghi lễ, khánh tiết tại các buổi lễ:

a) Việc sử dụng các biểu tượng là Quốc ca, Quốc thiều, Quốc kỳ, Đảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh phải đảm bảo sự trang nghiêm

- Thực hiện theo Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khi thực hiện lễ chào cờ, tất cả đại biểu dự lễ đứng nghiêm, hát rõ lời. Hạn chế tối đa người làm nhiệm vụ (quay phim, chụp ảnh, bảo vệ an ninh...) đi lại trong quá trình thực hiện lễ chào cờ.

- Cờ là Quốc kỳ được quy định tại Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, Đảng kỳ dược quy định theo Điều lệ Đảng. Không sử dụng các hình thức khác thay Quốc kỳ, Đảng kỳ.

-  Quốc kỳ, Đảng kỳ khi treo phải phẳng, không có nếp nhăn; hình búa liềm phải được thế hiện cả hai mặt của Đảng kỳ.

b). Đối với người phát biểu, người điều hành thực hiện các nội dung trong Chương trình Le kỷ niệm:

-  Mặc lễ phục, khuyến khích mặc trang phục dân tộc, trang phục ngành; áo dài truyền thống đối nới nữ.

- Không thực hiện nghi thức cúi chào trước khi bước lên bục phát biểu (trừ người trong lực lượng vũ trang).

- Việc điều hành phần nghi thức do thành viên Ban Tổ chức lễ kỷ niệm thực hiện.

- Việc giới thiệu đại biếu đảm bảo trang trọng, đủ thành phần, đúng chức danh, ngăn gọn. Đôi với đại biêu là lãnh đạo của đơn vị tô chức Lễ kỷ niệm, chỉ giới thiệu người có chức danh cao nhất.

c) Đối với đại biểu dự lễ:

- Thực hiện nếp sống văn minh; trang phục lịch sự, khuyến khích mặc trang phục truyền thống, trang phục ngành.

- Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

-  Khi được giới thiệu, đại biểu đứng lên, cúi chào (không vẫy tay, chắp tay).

d) Phông chữ tại lễ kỷ niệm là kiểu chữ chân phương, rõ ràng, dễ đọc từ xa.

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction