Thông tin tuyên truyền

Thực hiện Công văn số 588/BCĐGĐ ngày 16/4/2019 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình về tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019.

Để chủ động, triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam năm 2019; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân về phòng, chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em, xây dựng gia đìnhđầm ấm,hạnh phúc, Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các phòng chức năng, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền theo nội dung sau:

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Chủ đề:

- Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

- Chủ đề truyền thông và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội”.

1.2. Nội dung chính của các hoạt động

- Đẩy mạnh việc thực thi pháp luật và chuẩn bị Tổng kết Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm đạt được chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, đạt trên 95% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông về chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2019; ý nghĩa của văn hóa ứng xử trong gia đình để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; về chủ đề Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý. Đặc biệt, ưu tiên nguồn lực thực hiện tuyên truyền vào Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6.) nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

1.3. Thông điệp truyền thông

1.3.1 Ngày Gia Đình Việt Nam 28/6/2019

- Hưởng ứng ngày gia đình Việt Nam

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

- Xây dựng môi trường gia đình - Cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh

- Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực - Con cháu thảo hiền

- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình

- Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhât của mỗi con người

- Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người

- Gia đình - Tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước.

1.3.2 Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập, phát triển toàn diện của trẻ em.

- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật

- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giá và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.

- Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình.

- Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy cơ gây bạo lực với người khác gấp 03 lần những trẻ em khác.

- Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời tìm đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ.

- Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.

2. Hình thức tuyên truyền

2.1. Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc Sở

- Đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức do đơn vị mình quản lý về nội dung nêu trên. Viết các tin, bài, ảnh về các nội dung liên quan gửi về Ban Biên Tập website của Sở để đăng tải.

2.2. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và đặc biệt là các hộ gia đình trên địa bàn qua hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã, cụm loa, bảng tin; lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt xóm, tổ dân phố, khu dân cư.

2.3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố

Đăng tải, tiếp và phát sóng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền các hoạt động; hướng dẫn cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền về các nội dung tại Mục I.

3. Thời gian tuyên truyền

Từ ngày 1/5 đến hết tháng 6/2019.

                                   

                           SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú