Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội.

Trình tự thực hiện:

- Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp tỉnh được tổ chức hàng năm phải gửi văn bản thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trực tiếp, qua bưu điện hoặc nộp trực tuyến) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhận được văn bản thông báo, nếu không có ý kiến trả lời thì đơn vị gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo. Trường hợp không đồng ý với nội dung thông báo, cơ quan tiếp nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị tổ chức lhội phải tiến hành chnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung của hoạt động lễ hội.

Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
Thành phần hồ sơ:

1. Tên lhội, sự cn thiết về việc tổ chức lhội;

2. Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;

3. Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;

4. Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;

5. Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Đơn vị tổ chức lễ hội.
Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh
Kết quả: Thông báo
Cơ sở pháp lý:

Nghị định 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức lễ hội. Có hiệu lực 15/10/2018.

Located in: VĂN HÓA CƠ SỞ
Powered by SobiPro

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction