Thực hiện Quyết định số 4375/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2020;

(Tạp chí Du lịch) - Ngày 10/1/2019, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động về tuyên truyền - văn hóa Năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề "Gắn kết và chủ động thích ứng."

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Căn cứ Nghị định 113/2013/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về Hoạt động Mỹ thuật;

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-BVHTTDL, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 113/2013/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về Hoạt động Mỹ thuật. 

Ngày 23/9/2019 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 67/2019/ TT-BTC Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction