Căn cứ công văn số 1352/UBND-KGVX ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt chỉ tiêu học sinh của Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hòa Bình năm học 2020 - 2021; Công văn số 1358/UBND-KGVX ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính ngày ban hành Tờ trình đề nghị phê duyệt chỉ tiêu học sinh của Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Nghị định số 90/2014/NĐ-CP, ngày 29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật (sau đây gọi là Nghị định 90/2014/NĐ-CP, ngày 29/9/2014); Nghị định 133/2018/NĐ-CP, ngày 01/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật ( sau đây gọi là Nghị định 133/2018/NĐ-CP, ngày 01/10/2018);

Căn cứ công văn số 1352/UBND-KGVX ngày 12 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc duyệt chỉ tiêu học sinh của Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hòa Bình năm học 2020 - 2021; Công văn số 1358/UBND-KGVX ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính ngày ban hành Tờ trình đề nghị phê duyệt chỉ tiêu học sinh của Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hòa Bình

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ Quyết định số 2949/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các hội năm 2020;

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction