Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND, ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về phê duyệt đề án, Thể lệ cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Ngày 01/07/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã ban hành Thông Báo số 992/TB-SVHTTDL vể Thể lệ Cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo công trình mỹ thuật tỉnh Hòa Bình tại nút giao đường Quốc lộ 6 và đường Hòa Lạc - Hòa Bình, nội dung cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 3103/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 07/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”; Kế hoạch số 703/KH-SVHTTDL ngày 07/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 07/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”; Kế hoạch số 800/KH-SVHTTDL ngày 24/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Nhằm ca ngợi tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước. Đồng thời tôn vinh hình tượng cao đẹp người chiến sĩ Hải quân trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction