Ngày 7/2/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành Kế hoạch số 112 về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Cùng ngày, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 64/SVHTTDL thành lập 03 đoàn kiểm tra do ba đồng chí lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn để thực hiện nội dung trên.

Nhằm chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Kết quả đoàn công tác đã kiểm tra hành chính đối với 116 cơ sở hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực quản lý trong đó: 48 cơ sở hoạt động Karaoke, 15 đơn vị quảng cáo, 53 cơ sở lưu trú du lịch... kiểm tra giám sát 11 buổi biểu diễn nghệ thuật.

Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SVHTTDL ngày 17/12/2018 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019. Thanh tra Sở đã thành lập đoàn công tác kiểm tra các hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội năm 2019 tại Quyết định số 06/QĐ- TTr ngày 29/01/2019. Trong quý I năm 2018 Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra được 10 lượt điểm lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Căn cứ theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra và Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Căn cứ các quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Nghị định số 173/2016/NĐ- CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ, Công văn số 763/TTr-GSKT ngày 30/10/2018 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 và Công văn số 58/TTr- VHGĐ ngày 12/7/2018 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc  xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra năm 2019. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa đã tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019, đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-SVHTTDL ngày 17/12/2018, về cơ bản các nội dung thanh tra, kiểm tra được xác định trong điệu kiện thực tế về tổ chức cán bộ, tình hình địa phương, cụ thể:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2018 Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các văn bản trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành quản lý. Đồng thời, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, đạt được những kết quả như sau:

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction