Thanh tra

Ngày 7/2/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch đã ban hành Kế hoạch số 112 về việc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Cùng ngày, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 64/SVHTTDL thành lập 03 đoàn kiểm tra do ba đồng chí lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn để thực hiện nội dung trên.

Kế hoạch kiểm tra là thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh Hòa Bình về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật đồng thời nắm bắt tình hình của chính quyền địa phương, BTC lễ hội, BQL di tích và các tổ chức, các nhân quản lý, trông coi các điểm, khu di tích về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Theo đó các đoàn sẽ thực hiện việc kiểm tra, nắm bắt tình hình của chính quyền địa phương, BTC lễ hội, BQL di tích và các tổ chức, các nhân quản lý, trông coi các điểm, khu di tích về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Việc tuyên truyền đến nhân dân, du khách về sự nguy hiểm của dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, các công tác phòng, chống dịch, bệnh. Công tác chỉ đạo các địa phương, đơn vị dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động tập trung đông người. Việc chỉ đạo các đơn vị du lịch hủy các tua du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các nơi ghi nhận có trường hợp mắc bệnh và không đón khách du lịch từ các vùng có dịch vào tỉnh Hòa Bình. Việc các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú; các nhà hàng, khách sạn và phương tiện vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thực hiện theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Du lịch; Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, việc các Công ty du lịch, khách sạn, nơi lưu trú quản lý, nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày, lịch trình của du khách.

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú