Thanh tra

Trong điều kiện kinh tế phát triển, khu vực đô thị nhiều công trình xây dựng được mọc lên, khu vực nông thôn các nhà vườn, trang trại cũng được khoanh vùng giao cho các tổ chức, cá nhân quản lý khai thác. Như vậy các khu vực đất bỏ hoang, đất trống là nơi hoạt động thể thao tự phát của nhân dân, hiện nay không còn nữa, trước tình hình đó nhiều tổ chức, cá nhân đã đầu tư, xây dựng các khu, điểm dịch vụ luyện tập thể thao để phục vụ nhu cầu luyện tập của nhân dân. Tuy nhiên việc xây dựng các công trình, cơ sở vật chất đó vẫn còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về kinh doanh dịch vụ thể thao ngoài công lập. Thanh tra Sở đã tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập đoàn công tác, phối hợp với các cấp chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao ngoài công lập, trong đó tập trung vào 02 dịch vụ đang thu hút nhiều đối tượng tham gia là dịch vụ bóng đá và dịch vụ thể thao dưới nước.

Trong 6 tháng đầu năm Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra được 5/10 huyện, thành phố. Quá trình kiểm tra cho thấy phần lớn các cơ sở dịch vụ bóng đá, dịch vụ thể thao dưới nước chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về kinh doanh dịch vụ thể thao của cơ quan chức năng cấp, chưa bảo đảm về trình độ chuyên môn đối với người hướng dẫn luyện tập, thiếu các trang thiết bị cần thiết cho việc luyện tập, việc xây dựng chưa bảo đảm theo đúng quy định theo từng bộ môn... Nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở hoàn thiện các thủ tục hành chính về việc xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện của cơ quan chức năng và bổ sung các cơ sở vật chất cần thiết cho luyện tập cũng như tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn luyện tập, cứu đuối và một số nghiệp vụ khác trong kinh doanh. Thanh tra Sở đã tiến hành lập biên bản nhắc nhở các cơ sở kinh doanh và yêu cầu cam kết với phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thành phố trong việc đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, xin phép cơ quan chức năng về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện và bổ sung các trang thiết bị, cơ sở vật chất theo quy định.  

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú