Thanh tra

Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020, Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 06/02/2020  của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; Công điện số 437/CĐ-BVHTTDL ngày 05/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cách ly phòng chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh từ Trung Quốc;

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19Thanh tra Sở đã tham mưu cho lãnh đạo Sở thành lập các đoàn công tác, tiến hành kiểm tra các nội dung: nắm bắt tình hình của chính quyền địa phương, BTC lễ hội, BQL di tích và các tổ chức, cá nhân quản lý, trông coi các điểm, khu di tích về công tác phòng, chống dịch Covid-19trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; việc tuyên truyền đến nhân dân, du khách về dịch Covid-19; công tác chỉ đạo các địa phương, đơn vị dừng tổ chức các lễ hội, các sự kiện văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động tập trung đông người; việc hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả đã tiến hành kiểm tra được 9/10 huyện, thành phố,được 08 điểm di tích, lễ hội, 10 khu, điểm, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Về cơ bản các địa phương đã tập trung triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của các ngành về công tác phòng chống dịch Covid-19, các khu, điểm di tích, cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch đã có những biện pháp tích cực trong phòng chống dịch như: trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay diệt khuẩn, phun thuốc phòng dịch, đặc biệt thực hiện cách ly xã hội, tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, tạm ngừng kinh doanh các dịch vụ: karaoke, vũ trường, dịch vụ luyện tập thể thao, dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế...

D:\My Documents\Tlieu ca nhan Trung\Du lieu anh tư 2018\2020\Camera\IMG_20200210_153650~2.jpg

Đ/c Bùi Xuân Trường- Phó Giám đốc Sở làm việc với đại diện lãnh đạo UBND huyện 

và một số ngành liên quan huyện Đà Bắc về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ảnh: Mạnh Trưng

Quá trình kiểm tra các đoàn công tác đã kiến nghị các cấp chính quyền địa phương chú trọng công tác tuyên truyền các quy định và văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường công tác kiểm tra xử lý trên địa bàn phụ trách. Kiến nghị các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh cần chấp hành nghiêm các văn bản và sự chỉ đạo của chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid-19, có biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân viên đơn vị và khách tham gia dịch vụ. Về cơ bản các đơn vị được kiểm tra đều đã nhận thức được sự nguy hiểm và diễn biến phức tạp của dịch bệnh và chấp hành theo đúng hướng dẫn của các ngành, các cấp liên quan. 

D:\My Documents\Tlieu ca nhan Trung\Du lieu anh tư 2018\2020\Camera\IMG_20200312_100936.jpg

Đ/c Nguyễn Công Thành- Chánh Thanh tra Sở kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm lễ hội và di tích tại huyện Lạc Thủy

Ảnh: Mạnh Trưng

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: Một số địa phương công tác chỉ đạo, tuyên truyền phổ biến còn chậm, đến thời điểm kiểm tra một số khu điểm di tích, du lịch chưa tiếp nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền của các cấp, ngành; một số điểm tham quan, khu di tích, cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, vẫn còn trường hợp cố tình mở cửa kinh doanh trong thời gian chỉ đạo tạm dừng hoạt động, Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 03 cơ sở dịch vụ karaoke, xử phạt hành chính với số tiền 15.000.000đồng.

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú