Thanh tra

Ngày 28/12//2020,Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành Quyết định số 694/QĐ-SVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ triển khai thanh tra: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý Di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh thuộc Thành phố Hòa Bình, giai đoạn 2016 -2020; chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng đối với Thư viện tỉnh năm 2020; Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về  quản lý,  tổ chức lễ hội và bảo vệ di tích, kinh doanh karaoke hoặc vũ trường, trò chơi điện tử; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa, nhạc, sân khấu, hoạt động quảng cáo, biển hiệu, quảng cáo có yếu tố nước ngoài theo thẩm quyền; Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa, gia đình; Việc triển khai và thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong tổ chức giải thi đấu thể thao cấp tỉnh, về cơ sở thể thao; điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao,  hoạt động thể dục, thể thao; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch; Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, và hướng dẫn du lịch; Kiểm tra việc chấp hành các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động du lịch.

Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm:

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú