Thanh tra

Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-SVHTTDL ngày 28/12//2020 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Thanh tra Sở đã triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra đúng tiến độ, phạm vi, nội dung thanh tra, tuân thủ đúng theo trình tự, thủ tục thẩm quyền quy định của phâp luật, kịp thời xử lý những vấn đề tồn tại, nâng cao hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước của ngành.

300721T4

Dịch vụ Karaoke là loại hình cần được kiểm tra trong công tác thực hiện phòng chống dịch Covid 19.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Sở đã tiến hành 01 cuộc thanh chuyên ngành việc chấp hành Quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ Di tích lịch sử văn hóa, Danh lam thắng cảnh địa bàn Thành phố Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020; 07 cuộc kiểm tra đối với 444 tổ chức, cá nhân (trong đó bao gồm 54 tổ chức, 390 cá nhân) đã phát hiện, xử phạt hành chính 04 tổ chức và 02 cá nhân với tổng số tiền là 27.000.000 đồng. Các cuộc kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh các dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch, kinh doanh dịch vụ thể thao địa bàn toàn tỉnh, kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, đơn vị thực hiện quảng cáo, sân golf; Kiểm tra hồ sơ nhân sự và giám sát công tác tổ chức thi đấu giải thể thao cấp tỉnh.

300721T41

Kiểm tra hồ sơ nhân sự tại các giải thi đấu thể thao là cần thiết để đảm bảo công bằng cho các đội thi đấu và vận động viên.

Bùi Xuân Trường

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú