Thanh tra

Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-SVHTTDL ngày 17/12/2018 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019. Thanh tra Sở đã thành lập đoàn công tác kiểm tra các hoạt động quản lý, tổ chức lễ hội năm 2019 tại Quyết định số 06/QĐ- TTr ngày 29/01/2019. Trong quý I năm 2018 Thanh tra Sở đã tiến hành kiểm tra được 10 lượt điểm lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Việc kiểm tra được chia làm 2 đợt: đợt 1 trước Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi chủ yếu tập trung vào kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội của địa phương, đợt 2 kiểm tra việc tổ chức lễ hội và quản lý di tích.

Qua công tác kiểm tra Thanh tra Sở đã kịp thời chấn chỉnh các hoạt động sai phạm, tồn tại và bất cập trong quản lý, tổ chức lễ hội ở địa phương như:

- Việc thông báo tổ chức lễ hội nhiều địa phương chưa thực hiện, công tác báo cáo các hoạt động lễ hội cũng chưa kịp thời. Trong khu vực lễ hội hệ thống biển bảng giới thiệu về di tích còn hạn chế, các ấn phẩm giới thiệu về lịch sử di tích và lễ hội chưa có.

- Một số điểm di tích nhiều công trình được xây dựng lấn chiếm di tích, phá vỡ cảnh quan di tích, hiện tượng xây dựng, lắp đặt thêm các ban thờ để thu tiền giọt dầu. Công  tác bảo quản, gìn giữ hiện vật tại di tích chưa được chú trọng.

- Việc thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy chưa được quan tâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ bày bán chen lấn vào các khu vực di tích công tác vệ sinh môi trường chưa bảo đảm. Tại các điểm di tích và nhà hàng ăn uống chưa có biện pháp thu gom xử lý rác thải hiệu quả, chủ yếu là đốt hoặc xả thẳng ra môi trường, xuống lòng hồ.

Ngoài việc kiểm tra đôn đốc và kiến nghị chính quyền địa phương khắc phục tồn tại, Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm và ban hành quyết định xử phạt hành chính 01 đơn vị liên quan đến công tác tổ chức Festval với số tiền là 15.000.000đồng.

Công tác kiểm tra lễ hội đã giúp cho lãnh đạo Sở tăng cường công tác quản lý nhà nước về quản lý lễ hội và di tích trên địa bàn, giúp cho chính quyền địa phương và các BTC lễ hội, BQL di tích thực hiện tốt hơn các quy định của pháp luật trong hoạt động tổ chức lễ hội và quản lý bảo vệ di tích.


D:\My Documents\Anh\2018\the dien thoai thang 02 2019\IMG_20190208_121149.jpg

Thu gom rác tại di tích (ảnh: Mạnh Trưng)


D:\My Documents\Anh\2018\the dien thoai thang 02 2019\IMG_20190208_082427.jpgD:\My Documents\Anh\2018\the dien thoai thang 02 2019\IMG_20190208_082447.jpg


Các hoạt động dịch vụ lấn chiếm khu vực di tích và lễ hội

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú