Thanh tra

Nhằm chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của ngành trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Kết quả đoàn công tác đã kiểm tra hành chính đối với 116 cơ sở hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực quản lý trong đó: 48 cơ sở hoạt động Karaoke, 15 đơn vị quảng cáo, 53 cơ sở lưu trú du lịch... kiểm tra giám sát 11 buổi biểu diễn nghệ thuật.

Qua công tác kiểm tra cho thấy về cơ bản các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đã chấp hành đúng theo quy định của pháp luật hiện hành trong các lĩnh vực kinh doanh như: được cấp đầy đủ các loại hình giấy phép liên quan trước khi kinh doanh, quá trình kinh doanh thường xuyên báo cáo về các cơ quan chức năng, một số lĨnh vực kinh doanh đã bảo đảm về trình độ quản lý như kinh doanh lưu trú du lịch, hoạt động lữ hành...

Hiện nay một số lĩnh vực quản lý của ngành chuyển dần sang hướng tăng cường công tác hậu kiểm, trong thời gian tới Thanh tra Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực quản lý của ngành, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm sảy ra.   

  Mạnh Trưng

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú