Thể thao

Ngày 23/9/2015, huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020 và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020; Tổng kết 9 năm thi hành Luật thể dục thể thao.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch huyện Kỳ Sơn; lãnh đạo phòng Nghiệp vụ TDTT Sở VH,TT&DL; lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các công chức văn hoá các xã. Ban tổ chức trao huy chương vì sự nghiệp Văn hoá, Thể thao và Du lịch và trao giấy khen cho tập thể và cá nhân thực hiện tốt phong trào về hoạt động thể dục thể thao.

tan

(Các đồng chí được nhận huy chương vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch)

 

Nguyễn Ngọc Tân

 Phòng NVTDTT

 

Tin mới

Các tin khác